Nieuws

Jachtsaboteurs aan het werk

Boodschap aan alle wildbeheerders in Vlaanderen: de jachtsaboteurs staan klaar en zullen in het najaar alles doen om jachtpartijen luidruchtig te verstoren. Tip: vermijd iedere confrontatie, want alles wordt gefilmd en daarna online gesmeten.

Meer dan ooit staan de ‘jachtsaboteurs’ klaar om de Vlaamse velden te terroriseren met toeters en bellen en ratels, in de hoop het aanwezige wild te verstoren en jagers te boycotten in hun beheeractiviteiten.

Hoewel niet allemaal zullen de meeste ‘jachtsaboteurs’ lid zijn van Animal Rights, een activistische organisatie die zich naar eigen zeggen inzet ‘om elk dier een stem te geven’ en die vooral in Nederland het schoon weer maakt. De vereniging breidt nu haar activiteiten uit naar Vlaanderen (en zelfs mogelijk Wallonië). Dat blijkt, onder andere, uit een recente vacature, waarin gezocht werd naar een voltijdse coördinator ‘Ban de Jacht’ – iemand die niet alleen kiest om ‘veganistisch te leven’, maar die ook ‘creatieve campagnes’ moet ‘bedenken, opzetten en begeleiden’.

Waar de ‘jachtsaboteurs’ vroeger nog in individueel verband optraden, daar dreigen nu gecoördineerde acties met maar één doel voor ogen: de jacht in een negatief daglicht plaatsen, en morrelen aan het maatschappelijk draagvlak met gerichte campagnes.

‘Daarom is het belangrijk dat jagers zich te allen tijde correct gedragen, zowel in als naast het veld’, waarschuwt HVV-directeur Geert Van den Bosch. ‘Zeker vandaag de dag, met sociale media waarop alles verspreid kan worden zonder de nodige context.’

Politie bellen

Wat haar werkwijze betreft, roept Animal Rights op haar website haar leden op om jachtpartijen vast te leggen met ‘je gsm’. Indien volgens de organisatie sprake is van ‘(geluids)overlast, of je denkt dat een jager illegaal bezig is, dan kan je de politie bellen.’ De acties die Animal Rights op poten zet, verlopen – volgens online informatie – ‘altijd geweldloos’. Waarom? Omdat op die manier de activisten niet in de gerechtelijke problemen komen, door bijvoorbeeld ook nooit privégronden te betreden; en door op die manier in de filmpjes het contrast scherp te stellen tussen henzelf en eventueel kwade jagers. ‘PR-gewijs een ramp, want wie roept, tiert of vloekt verliest altijd in de strijd om de beeldvorming, los van wie gelijk heeft’, aldus Van den Bosch.

‘Ga bijgevolg nooit het gesprek aan met de actievoerders, ga niet in op de provocaties, ga niet dichterbij om indruk te maken’, geeft de HVV-directeur daarom als tip. ‘Want alles wordt vastgelegd. En hun bedoeling is enkel en alleen maar om de jager af te beelden als geweldenaar, als bruut en arrogant. Wees dus slimmer. En zwaai bijvoorbeeld nooit met een wapen in hun richting, en ook niet vanop een veilige afstand, want de actievoerders gebruiken telelenzen. Wie trouwens bezoek kreeg van Animal Rights of slachtoffer werd van schade en vandalisme, moet dat zeker aangeven op het online HVV-meldpunt. Zo wordt het fenomeen in kaart gebracht.’

Ministerie op de hoogte 

Wat dan wel te doen? Wat kan een jachtgroep wettelijk allemaal ondernemen? En ook: wat niet? Een antwoord op die vragen staat hieronder, in een
handig overzicht, en gebaseerd op officiële antwoorden van verschillende gouverneurs, arrondissementscommissarissen, en het federaal ministerie van Binnenlandse Zaken, opgevraagd door Hubertus Vereniging Vlaanderen. Ook Hubertus TV wijdde een aflevering specifiek over het onderwerp.

 

 

Wanneer is actievoeren (niet) legaal?

 • Actievoeren is compleet legaal, zolang de manifestanten zich op openbaar terrein (zoals straten en wegen) bevinden. Bij het betreden van privéterrein: contacteer de lokale politie, en vraag
  expliciet om een proces-verbaal
  op te stellen.
 • Sterke vermoedens of bewijs dat een bepaalde groepering de jachtpartij zal verstoren? Licht onmiddellijk de lokale politie in. Die treedt in overleg met de burgemeester over het eventueel inzetten van extra manschappen of middelen, of het opleggen van een verbod of voorwaarden.
 • Tijdens het moment zelf van een jachtpartij plots geconfronteerd met saboteurs? Stel de lokale politie onmiddellijk in kennis. Die evalueert de situatie en zal in samenspraak met de burgemeester een beslissing nemen bij verstoring van de openbare orde, of wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
 • Actievoerders mogen jagers filmen wanneer die zich in de openbare ruimte bevinden, of wanneer die strafbare feiten plegen. In alle andere gevallen moet eerst om toestemming gevraagd worden. Laat duidelijk aan de actievoerders weten wanneer filmen mag en niet mag. Verschijnt nadien ergens een filmpje met herkenbare kenmerken, zoals het gezicht van iemand, vraag aan de organisatie om het materiaal offline te halen. Rapporteer de beelden bij de beheerder (Facebook, YouTube….). Of stap naar de politie en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe (niet) te handelen? 

 • Zoek de confrontatie niet op. Discussieer niet. Zoek geen toenadering. Voorkom ruzie.
 • Hou de veiligheidsmaatregelen tijdens de jacht strikt aan. Maak geen bedreigende of intimiderende gebaren: niet lichamelijk, en al zeker niet met een (geladen) wapen in de hand. Zorg dat de actievoerders geen klacht kunnen indienen wegens intimidatie of bedreiging.
 • Laat wapens nooit onbewaakt achter.
 • Besef dat alles hoogstwaarschijnlijk gefilmd en nadien verspreid wordt. Actievoerders gebruiken daarbij vaak telelenzen, om grote afstanden te overbruggen.

Extra tips

 • Stel een steward aan, iemand die namens de jachtgroep het woord voert, zowel met de actievoerders als met de lokale autoriteiten, en die momenten van directe confrontatie tracht te ontmijnen.
 • Respecteer de privacy van de actievoerders. Zet geen filmpjes of afbeeldingen van hun acties online op sociale media zoals Facebook of Twitter, toch niet herkenbaar. Maak het beeldmateriaal wel over naar de politie, indien gevraagd.
 • Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal. Hou uitgedeelde flyers bij. Maak filmpjes van de acties en van de gebaren van de actievoerders. Onthoud letterlijke uitspraken, of neem die op met de smartphone. Verzamel de contactgegevens van aanwezige neutrale getuigen. Laat een medisch attest opstellen door een arts bij geweld. Trek een fotoreeks bij sprake van vandalisme zoals graffiti of beschadigingen van eigendommen en afsluitingen.
 • Contacteer Hubertus Vereniging Vlaanderen bij geregelde acties binnen dezelfde wildbeheereenheid of jachtrevier voor eventuele verdere juridische stappen