Nieuws

Jachtsector stelt Vlaamse overheid in gebreke

De Vlaamse overheid verplicht jagers vanaf 15 januari om hun tellingen van patrijs door te geven via een app of een webapplicatie. Maar zowel de software als de voorziene begeleiding lopen ernstige vertraging op. Hubertus Vereniging Vlaanderen noemt het project een ‘digitale miskleun’.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een ingebrekestelling gestuurd naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, en haar administratie, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Met dat formele schrijven via een aangetekende zending wil de belangenorganisatie van de jacht de overheid aanmanen ‘dringend haar eigen beloftes na te komen’, aldus HVV-directeur Geert Van den Bosch.

Vanwaar de demarche? Op 15 januari begint het telseizoen voor de patrijs. Wildbeheerders die op het akkervogeltje willen jagen, moeten eerst turven hoeveel exemplaren in het veld leven. Dat gebeurt via een gestandaardiseerd telprotocol, dat vorig jaar in allerijl werd uitgerold. Voor het ingeven van alle data besliste de overheid enkele maanden geleden om een app en een webapplicatie te bouwen.

‘In een online wereld kan dat effectief een meerwaarde betekenen, zeker naar een snelle verwerking van de gegevens’, zegt Van den Bosch, ‘maar de Vlaamse overheid maakt er een boeltje van’.

Verplichtend karakter

Zo moet elke jager verplicht de app of de webapplicatie gebruiken. ‘Dus ook wildbeheerders die misschien minder digitaal geschoold zijn of niet over een smartphone beschikken’, aldus Van den Bosch. Hubertus Vereniging Vlaanderen pleit dan ook om telgegevens op papier te aanvaarden, zoals ook in het verleden perfect kon. ‘Een overheid moet haar burgers ter wille zijn in haar dienstverlening. Daarvoor wordt ze betaald, niet om extra barrières op te werpen.’

Niet gebruiksvriendelijk

De jachtsector, nochtans de eindgebruiker, werd onvoldoende betrokken in het ontwikkelingsproces. ‘Hubertus Vereniging Vlaanderen mocht enkel een test uitvoeren met een voorlopige versie midden december, en die ervaring belooft weinig goeds op vlak van gebruiksvriendelijkheid’, aldus Van den Bosch. ‘De app voelt helemaal niet intuïtief aan, en lijkt bijna gemaakt om jagers te ontmoedigen. Maar misschien is dat ook de bedoeling?’

Hubertus Vereniging Vlaanderen spreekt dan ook over een ‘digitale miskleun, die snel-snel gemaakt moest worden, en waarop niemand echt zat te wachten’.

Hypocrisie

Van den Bosch wijst daarnaast op de ‘inconsequente houding’ van de overheid. ‘De jachtsector kon met Jager Portaal, een eigen ontwikkelde app, een perfect werkbaar alternatief aanbieden, bovendien gekend onder de wildbeheerders. Maar Vlaanderen weigerde.’

Waarom? ‘Beleidsmatig is het immers moeilijk of niet uitlegbaar dat een dergelijke app niet door de overheid zelf zou worden beheerd’, aldus een officieel antwoord.

Maar waarom dan, vraagt Van den Bosch zich af, neemt de overheid wél beleidsbeslissingen op basis van applicaties ontwikkeld en beheer door andere middenveldorganisaties? ‘Vanwaar die hypocrisie, dat werken met twee maten en twee gewichten?’

Belabberde timing

Het telseizoen begint al binnen negen dagen. Maar de lancering van de app en de webapplicatie laat op zich wachten, net als de communicatie over de inloggegevens. Ook de beloofde begeleiding (in de vorm van instructiefilmpjes) dreigt pas na de deadline klaar te raken, blijkt uit verschillende signalen.

 

‘Kortom, de overheid faalt dubbel’, concludeert Van den Bosch: ‘de jachtsector wordt eenzijdig een nieuwe tool opgedrongen, terwijl de administratie niet slaagt in het tijdig ontwikkelen ervan. Dat heet slecht bestuur, want zorgt voor veel wrevel, onzekerheid, frustratie, in een dossier waar Demir en ANB de jagers al verschillende keren koeioneerden. Vandaar dus de ingebrekestelling.’