Nieuws

Jachtverlof 2017-2018 noodzakelijk voor bijzondere jacht!

Het nieuwe jachtseizoen 2017-2018 is op 1 juli van start gegaan. Momenteel voert u ongetwijfeld gewone jacht, bijzondere jacht of bestrijding uit in uw jachtrevier. Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen of bestrijden moet een geldig jachtverlof op zak hebben. Ook indien u met vuur-, gas- en luchtdrukwapens invasieve exoten wil bestrijden geldt deze voorwaarde. Hernieuw dus tijdig uw jachtverlof.

U kan uw jachtverlof aanvragen via het e-loket op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos of via aangetekend schrijven gericht aan de arrondissementscommissaris van uw provincie.
U moet volgende documenten meesturen:

  1. Het ingevulde formulier “Aanvraag van een jachtverlof 2017-2018”;
  2. Het uittreksel uit het strafregister, afgeleverd door uw gemeentebestuur binnen de drie maanden voor de aanvraag van het jachtverlof;
  3. Bewijs van betaling van de Vlaamse jachtbelasting 2017-2018. De prijs voor een gewoon jachtverlof in het Vlaams Gewest is 150 euro. Een jachtverlof waarmee je enkel op zondag mag jagen kost 105 euro;
  4. Indien u voor het jachtseizoen 2016-2017 over geen geldig Vlaams, Waals, Nederlands of Luxemburgs jachtverlof beschikte, stuurt u het getuigschrift van slagen voor het praktisch jachtexamen mee. Ook de getuigschriften uitgereikt in Wallonië, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk (vanaf 1 januari 2003), Duitsland en Oostenrijk zijn geldig.