Nieuws

Kwestie: mag ik een tweedehands wapen online verkopen?

Je hebt pas je jachtverlof gekregen en je wil graag onmiddellijk een wapen aankopen. Afhankelijk van je voorkeur en budget ga je ofwel bij een wapenhandel langs, of misschien heb je in de maanden voorafgaand aan het examen wel een mooi tweedehands wapen op één of andere website gezien.
Zeker buitenlandse sites zoals eGun of NaturaBuy zijn heel populair onder jagers. Maar is het kopen of verkopen van een wapen op een online platform wel zo’n goed idee?

Wetgeving

Wat zegt artikel 19 van de wapenwet? ‘Wapens per postorder of via het internet verkopen of te koop aanbieden aan particulieren, of de verkoop op afstand van wapens aan particulieren te organiseren is strikt verboden.’

Probleem

Waar komt het dus volgens de letter van de wet op neer? Dat je geen wapens online te koop mag aanbieden of verkopen. Enkel erkende vergunningshouder (geattesteerd wapenhandelaar, tussenpersoon of verzamelaar) kunnen dat onder bepaalde voorwaarden wel doen.
Erkende vergunningshouders mogen dus wel tweedehands wapens die in hun register zijn ingeschreven online aanbieden, maar er mag nooit een directe ‘koop-knop’ bijstaan.
Als Belgisch burger moet je je aan onze wetgeving houden en mag je je wapens dus ook niet op buitenlandse (legale) sites plaatsen.
Ook de erkende vergunningshouders mogen dat niet want op die sites staan ook ‘koop-knoppen’ waarmee je onmiddellijk een verkoop kan sluiten.
Er wordt sinds kort ook actief door het parket gezocht naar Belgische burgers die wapens op die buitenlandse sites plaatsen en er werden reeds verschillende processen-verbaal opgemaakt. Het hangt van de procureur af wat hij ermee zal doen, maar het risico dat je je jachtverlof kwijt speelt voor enkele jaren is heel groot.
Zowel Hubertus Vereniging Vlaanderen als Jachtsite.be raden dit daarom ook ten stelligste af.

Oplossing

Wat doe je dan als je toch een wapen hebt waar je vanaf wil?
Ofwel ga je naar je vertrouwde geattesteerd handelaar, ofwel surf je naar 2dejachtsite waar reeds enkele partners-wapenhandelaars te vinden zijn.
Op 2dejachtsite kunnen enkel erkende geattesteerde wapenhandelaars wapens aanbieden, zij kunnen jouw wapen in hun register inschrijven en op die manier online plaatsen zodat je wapen een grote visibiliteit heeft. Particulieren kunnen op dit platform geen wapens te koop aanbieden.