Nieuws

Limburgse jagers planten 24.000 hagen en bomen

De Limburgse jagers hebben afgelopen weekend ‘de groenste provincie nog een stukje groener gemaakt’.

Afgelopen weekend hebben de Limburgse jagers bijna 24.000 hagen en bomen gepland. Wat neerkomt op zomaar eventjes 12 hectare bos of 16 kilometer haag.

Het gaat specifiek om inheemse soorten, zoals de zwarte els, winter- en zomereik, beuk, mei- en sleedoorn, gele en rode kornoelje –en nog vele andere soorten (negentien in totaal). ‘De keuze voor streekeigen biodiversiteit moet de grote monoculturele landschappen doorbreken’, zegt Marcel Lemmens, trekker van het initiatief.

Hoe ging de plantactie concreet in zijn werk? ‘Nu zaterdag werden de planten op twee verzamelplaatsen in Limburg geleverd, daarna kwamen de jagers hun waren ophalen om ze vervolgens in hun eigen jachtrevier te verpotten’, vertelt Lemmens. ‘Dat zal op termijn de groenste der provincies nog groener maken.’

De actie (10.000 stuks meer dan de haagplantactie van vorig jaar, waarvan een deel ook bestemd voor Antwerpen en West-Vlaanderen) moet de lokale biotoopverbetering in de hand werken. Zowel wat flora als fauna betreft. ‘Meer gewas betekent ook meer schuilgelegenheden en meer voeding voor dieren, door onder andere de bessen aan de hagen’, aldus Lemmens. ‘Een goede zaak voor de patrijs in Limburg, maar ook voor de gorzen, de veldleeuweriken, de marterachtigen, zelfs de hamsters. Met andere woorden: de inspanningen geleverd door de jagers komen ook en vooral niet-bejaagbare soorten ten goede.’

Lemmens: ‘Dat doen jagers: biotoop beheren, biotoop bijbouwen. En allemaal op eigen kosten. Waarom? Uit liefde en respect voor de natuur, en omdat de sector –net als andere partners in het veld– zijn steentje wil bijdragen bij het opkrikken van de biodiversiteit.

 

Bekijk zeker ook de reportage op TV Limburg.