Nieuws

Maaidemo faunavriendelijk maaien

HVV organiseerde samen met Hooibeekhoeve, en met medewerking van Boerenbond, ABS en de loonwerkersorganisatie Landbouwservice een maaidemo om faunavriendelijke maaitechnieken te promoten. De demo ging door op 13 juni op de percelen van Hooibeekhoeve in Retie. Door van binnen naar buiten te maaien kunnen landbouwers de aantallen maaislachtoffers met 70 tot 80 percent laten dalen.

Dat praktisch haalbare faunavriendelijke maaischema’s beschikbaar zijn, konden de aanwezige landbouwers zien op de demo. Uiteraard vraagt het faunavriendelijk maaien een aanpassing van de maaimethode en ook iets meer tijd. Daartegenover staat voor de landbouwers het voordeel dat minder maaislachtoffers ook betekent dat er minder dode dieren zitten in het ruwvoer. Dode dieren verminderen de kwaliteit van het ruwvoer en kunnen ziektes als botulisme veroorzaken bij het vee.

De maaidemo faunavriendelijk maaien werd georganiseerd in het kader van het project ‘Zot van pAtrijs’, een PDPO-project in de provincie Antwerpen dat werkt rond patrijs en andere akkerfauna en rond faunavriendelijke landbouwmethodes en –technieken.

Het geheel werd ook gefilmd, zodat we in de toekomst zullen beschikken over het materiaal om een ruimer landbouwerspubliek kunnen laten zien dat er kansen zijn om op een faunavriendelijke manier te maaien. Daarnaast zetten we ook in op een verhoogde communicatie tussen landbouwers, loonwerkers en jagers rond de maaidatum. Op die manier kunnen jagers de aanwezige dieren gaan verjagen uit het perceel. De landbouwsector sprak zijn volle steun uit voor een dergelijke manier van werken.

Het filmpje zal te zien zijn op Plattelands-TV in de rubriek ‘Boerenstebuiten’ in de week die start op 30 juli.

Zot van pAtrijs
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
www.vlaanderen.be/pdpo

 width=