Nieuws

Mededeling i.v.m. de keuring van grof wild

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wenst de jagers te herinneren aan de wettelijke bepalingen van het koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Deze bepalen dat niettegenstaande de genummerde verklaring van een gekwalificeerd persoon, de lever en één nier altijd aanwezig dienen te zijn bij het grof wild bij aankomst in een wildbewerkingsinrichting. Zo niet, zal de keuring niet uitgevoerd worden!