Nieuws

Nieuw – De Vlaamse Jager gaat digitaal

Sinds jaar en dag ontvangen de leden1 van Hubertus Vereniging Vlaanderen het vaktijdschrift, ons ledenmagazine, ‘De Vlaamse Jager’ 10 keer per jaar in de bus.

In haar ledenmagazine, onder leden van HVV vaak nog ‘het boekske’ genoemd, besteedt HVV aandacht aan kennis van diverse aspecten van jacht, wildsoorten, natuur, wetgeving, honden, en aanverwante onderwerpen.

Nadat HVV haar ledenmagazine begin 2020 moderniseerde qua vormgeving en inhoud is ons ledenmagazine een echte referentie geworden binnen de Europese jachtsector. Een pak interessante informatie wordt aangevuld met nieuws uit binnen- en buitenland, reportages en jachtverhalen. De maandelijkse vaste rubrieken zorgen voor een herkenbare structuur en inhoud waar onze leden elke editie opnieuw naar uitkijken.

HVV zit echter niet stil, gaat mee met de technologische evoluties en wil de informatievoorziening naar haar leden nog verder optimaliseren. Daarom is er vanaf heden ook een digitale versie van ons ledenmagazine beschikbaar.
Alle edities – vanaf maart 2008 – worden overzichtelijk gepresenteerd in een online bibliotheek op onze website en zijn te lezen via de smartphone, tablet of computer.

HVV is een ledenvereniging en is via lidmaatschapsbijdragen in staat om 10 keer per jaar een
‘De Vlaamse Jager’ uit te brengen.
De digitale edities van de afgelopen vijf jaar zijn daarom exclusief beschikbaar voor leden1.
Edities ouder dan vijf jaar zijn in een archief beschikbaar voor iedereen, zowel leden als niet leden.

Leden1 kunnen vanaf heden dus steeds alle edities digitaal raadplegen. De laatste 50 edities (= 5 jaar) kunnen worden geraadpleegd na aanloggen met de inloggegevens voor het HVV Intranet. De doorverwijzing naar de inlog-pagina van het Intranet gebeurt automatisch door te klikken op de editie die men wenst te lezen.

De bibliotheek met de digitale ‘De Vlaamse Jager’ is te bereiken via deze link: http://hvv.be/vereniging/de-vlaamse-jager-2/

Informatie rond het gebruik van het HVV Intranet of het aanpassen van uw wachtwoord kan u hier vinden: https://www.hvvintranet.be/

1 uitgezonderd ‘Sympathiserende leden’. Het ontvangen van De Vlaamse Jager is expliciet uitgesloten bij deze lidmaatschapsvorm.