Nieuws

Nieuwe jachtplannen voor iedereen digitaal toegankelijk

Vanaf vandaag staan de meest actuele jachtplannen op de website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Via een nieuwe webapplicatie kan iedereen zijn adres ingeven op de digitale kaart.

Een jachtplan bepaalt waar wel en waar niet gejaagd mag worden. In het verleden gebeurde het afbakenen nog met stafkaarten en met pen en papier. Maar sinds de zomer van 2017 besliste de Hubertus Vereniging Vlaanderen om alles te digitaliseren en openbaar te maken.

Dit jaar gaat de organisatie nog een stapje verder. Niet alleen staan de voorgestelde Vlaamse jachtplannen van het komende seizoen al klaar. Via een webapplicatie kan iedereen zijn eigen adres ingeven en bij vragen over de inkleuring doorklikken naar de contactgegevens van de jager, of de wildbeheereenheid waartoe die behoort.

‘Tot de kerntaken van de Hubertusvereniging hoort open en duidelijk communiceren over de jacht’, zegt directeur Geert Van den Bosch. ‘Deze nieuwe functie op de website, specifiek bedoeld voor het brede publiek, past perfect in die opdracht.’

 Toestemming eigenaar

Van den Bosch beseft dat de jachtplannen historisch gevoelig liggen bij de bevolking. ‘Maar voor elk nieuw perceel is de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar. Een goede manier van werken. Hoe dan ook, meer dan vroeger beseffen jagers dat een vertrouwensband pas kan ontstaan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars.’

‘En neen’, benadrukt Van den Bosch, ‘geen enkele jager gaat plots in iemands tuintje komen. Tegenstanders gebruiken graag dat beeld, maar het klopt simpelweg niet.’

Door digitaal de kaart te trekken, reikt de Hubertusvereniging zowel de burger als de jager een instrument aan om in dialoog te treden, en samen na te denken over de plaats van de jacht in Vlaanderen. ‘Een modern beheer van wild komt wel degelijk iedereen ten goede. Een jager bewaakt bijvoorbeeld ook eigendommen en meldt verdacht gedrag bij de bevoegde diensten.’