Nieuws

Nieuwe overheids-app om patrijzen te tellen

De Vlaamse overheid ontwikkelde een nieuwe app om de gegevens van patrijzen-tellingen in te geven. Wie die moet gebruiken en met vragen zit, kan beroep doen op hulp van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Jagers ontvingen midden december de boodschap van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat de overheid tijdens telseizoen 2022 van het gestandaardiseerd telprotocol patrijs maximaal inzet op een digitalisatie van de tellingen en dat ze zelfs geen papieren telkaarten meer aanneemt. Daartoe heeft het ANB een app voor de smartphone alsook een versie van die app op de computer ontwikkeld.

Als jagers willen blijven jagen op patrijs en zich dus willen blijven inzetten voor het behoud van de akkervogel, dan hebben ze geen andere keuze dan mee te gaan met deze moderne middelen. Dat neemt echter niet weg dat Hubertus Vereniging Vlaanderen zich zomaar neerlegt bij deze abrupte overgang naar digitaal aanleveren van de telgegevens. De organisatie is er zich van bewust dat niet iedere jager zich even vlot kan aanpassen aan deze digitale golf. Daarom zal Hubertus Vereniging Vlaanderen klaarstaan om iedere patrijzenteller te helpen met het digitaliseren van zijn of haar telgegevens tijdens de aankomende telperiode.

Mobiele app en webversie

Tijdens telseizoen 2022 van het telprotocol zullen tellers op twee manieren aan de slag kunnen gaan. Enerzijds liet ANB een app voor op de smartphone ontwikkelen. Anderzijds zal er ook een versie beschikbaar worden gesteld waarmee de jager vanaf de computer zijn tellingen zal kunnen digitaliseren.

Binnenkort zal iedere teller toegang krijgen tot deze app die hij of zij zal kunnen downloaden op de smartphone. Via deze applicatie zal de teller zijn waarnemingen van patrijs tijdens een telronde in zijn jachtrevier rechtstreeks in de app kunnen ingeven.

Omdat de overheid beseft dat niet elke jager in de mogelijkheid zal zijn om met een mobiele applicatie over weg te kunnen, liet men ook een webversie van de applicatie ontwikkelen. Op die manier kan de teller zijn of haar waarnemingen eerst in het veld op kaart (papier) aanduiden om deze op een later tijdstip thuis op de computer te gaan digitaliseren en in te dienen bij de overheid. Om deze methode van tellen toe te passen zullen er vanuit Hubertus Vereniging Vlaanderen telkaarten ter beschikking worden gesteld.

Het ANB voorziet een uitgeschreven handleiding en een instructievideo van zowel de app als de webversie van de app. Daarboven voorziet Hubertus Vereniging Vlaanderen begin januari info-momenten met meer uitleg over de werking van de mobiele app en van zijn webversie. Aangezien het telprotocol op zich ongewijzigd blijft, kunnen jagers teruggrijpen naar de HVV-webinars van de vorige telperiode.

HVV zal de jachtsector maximaal bijstaan

Hubertus Vereniging Vlaanderen zal de jachtsector maximaal ondersteunen bij het digitaliseren van de telgegevens. Dit zal ondermeer gebeuren door het aanbieden van workshops waarbij HVV-medewerkers en -vrijwilligers ter plaatse komen om tellers over heel Vlaanderen te helpen met het digitaliseren van zijn of haar telgegevens. Ook zal Hubertus Vereniging Vlaanderen tijdens de komende telperiode te allen tijde paraat staan om alle tellers te helpen met het gebruik van de mobiele app.

Om er zeker van te zijn dat iedereen de kans zal krijgen om zijn tellingen digitaal over de maken, en dus zo een bijdrage te leveren voor de hele WBE, willen we de WBE oproepen om hier mee inspanningen voor te leveren. We kregen nu al initiatieven te horen van WBE’s die een werkgroep oprichten voor het helpen digitaliseren van de telgegevens van hun leden.

Probeer het positieve van de digitalisatie van het telprotocol in te zien en maak van de gelegenheid gebruik om (aspirant) jong jagers nog meer te betrekken bij het beheer van uw kleinwild.