Nieuws

Nieuwe presentatoren voor Hubertus TV

‘Jagers iets nieuw bijleren over andere beheertechnieken, en de kijker overtuigen dat wildbeheer over meer gaat dan alleen maar schieten.’ Die ambities koesteren Lore Joris en Christophe Rutsaert, de twee nieuwe presentatoren van Hubertus TV.

De twee kenden elkaar niet vooraf, maar toch klikt het meteen tussen beiden, zo bleek tijdens een eerste opnamedag over eendenbroedkorven, te zien op PlattelandsTV.

Hoe zijn jullie eigenlijk in de jacht gerold?

Lore: Simpel, door mijn vader en grootvader.
Christophe: Hetzelfde verhaal hier: ik ga al van jongs af aan mee, en kreeg de passie als het ware met de paplepel ingegeven.

En welke zijn jullie ambities op vlak van wildbeheer?

Christophe: Zoveel mogelijk verschillende wildsoorten mogen waarnemen in het jachtrevier. Daarom zet ik voedertonnen voor fazanten en patrijzen, plaats ik broedkorven voor de wilde eend, bestrijd ik predatoren, en ga ik het gesprek aan met landbouwers om van binnen naar buiten te maaien om het haas beter te beschermen.

Lore: Kleinwild in Limburg nog meer kansen geven, want dat staat door predatie onder druk.

 width=

Lore Joris * Leeftijd: 24 jaar * Woonplaats: Zonhoven * Gaat mee op jacht van kinds af aan * Beroep: Expert digitaal bankverzekerden bij KBC Live, in bijberoep hondentrainer

Welke accenten willen jullie leggen als nieuwe presentator voor Hubertus TV?

Lore: Jongeren aanspreken. De jeugd overtuigen om te komen proeven van de jacht. Daarom ook wil ik een bereikbaar aanspreekpunt zijn voor geïnteresseerden.

Christophe: Ik wil tonen dat jagerij om meer gaat dan alleen schieten; en ik wil jagers warm maken om verschillende vormen van wildbeheer en biotoopverbetering toe te passen op het eigen jachtrevier, in functie van een sterker wildbestand.

Jacht kan scherpe reacties losweken. Niet bang voor wat komt op sociale media?

Lore: Negatieve reacties vormen voor mij een uitnodiging om die net om te zetten in positieve.

Christophe: Tijdens jachtpartijen kom ik geregeld in contact met wandelaars en fietsers, en nog nooit kreeg ik verwensingen naar mijn hoofd geslingerd. Dus ik denk dat het wel zal meevallen. Voor alle duidelijkheid: ik sta zeker ook open voor de positieve reacties. (lacht) En styling tips zijn uiteraard ook steeds welkom.

De kijkers kennen jullie nog niet. Vandaar: hoe zouden jullie jullie zelf omschrijven?

 width=

Christophe Rutsaert * leeftijd: 41 jaar * Woonplaats: Aalter * Jaagt sinds: 1999 * Beroep: Commercial Manager

Lore: Als ludiek en extravert, als iemand die graag meer doet dan soms mogelijk is.

Christophe: Ik heb het hart op de tong, en ik sta graag positief in het leven. Niet toevallig dat mijn favoriete quote van Churchill komt, die zei dat een optimist in elk probleem een opportuniteit ziet, en een pessimist een probleem in elke opportuniteit.

Speciaal een vraag voor Lore: is het belangrijk dat minstens één van de presentatoren een vrouw is?

Lore: Jazeker. De jagerswereld wordt altijd omschreven als een mannenbastion. Maar dat klopt niet. Ik zie steeds meer en meer vrouwen de stap zetten naar het jachtexamen, en dat moet zich ook spiegelen in de externe representatie. Door meer vrouwen te tonen, onder andere op televisie, wordt die vooringenomenheid doorbroken.

Tot slot: welke onderbelichte onderwerpen verdienen volgens jullie meer aandacht in de uitzendingen?

Christophe: Mezelf en andere jagers bijleren over technieken om het wildbeheer en het onderhoud van biotopen te verbeteren. Daarom hoop ik van anderen veel te kunnen opsteken, en dat vervolgens op een boeiende manier over te brengen op het grote publiek.

Lore: Ik vind de opleiding van een jachthond heel belangrijk. Een jager zonder een jachthond is vaak een halve jager. Daarnaast vind ik het noodzakelijk om te blijven hameren op efficiënt beheer van everzwijnen in Vlaanderen.

 

 

 

 


 

Waarom twee vaste presentatoren?

Meer persoonlijkheid, meer herkenbaarheid

Hubertus Vereniging Vlaanderen maakt elk jaar zes afleveringen van Hubertus TV, een televisieformat dat dieper ingaat op jachtgerelateerde onderwerpen, die zowel interessant zijn voor wildbeheerders als voor het bredere publiek. Het programma wordt uitgezonden op Plattelands TV, de grootste themazender van Vlaanderen met focus op het buitengebied en zijn gebruikers. Alle afleveringen (doorgaans gezien door meer dan 200.000 kijkers) vallen achteraf ook terug te vinden op het YouTube-kanaal van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Sinds dit jaar besliste de redactie van Hubertus TV om de werking om te gooien en voortaan met twee vaste presentatoren in zee te gaan: personen die de kijker op sleeptouw nemen en het geheel aan elkaar praten en van een eigen stijl voorzien. Te vergelijken met Reizen Waes waar Tom Waes als een soort Kuifje in Wonderland alles zelf ontdekt en meemaakt en becommentarieert. Die aanpak zorgt niet alleen voor een grotere herkenbaarheid, maar ook voor meer actie, engagement en spontaniteit tijdens het filmen zelf. Voor die opdracht selecteerde de redactie van Hubertus TV twee frisse gezichten: Lore Joris en Christophe Rutsaert, de ene uit Limburg afkomstig, de andere uit Oost-Vlaanderen. Beide delen een passie voor de jacht.

‘Media evolueren razendsnel, dus kan en mag de aanpak van de jachtsector niet achterblijven’, legt HVV-directeur Geert Van den Bosch de nieuwe manier van werken uit. ‘Kijkers eisen meer interactie, minder schooltelevisie. Meer een persoonlijke inslag, minder droge opsommingen. Vandaar de keuze om voortaan met presentatoren te werken die schwung, karakter en persoonlijkheid binnenbrengen. Heel benieuwd naar het eindresultaat en de reacties.’

Nog dit: de twee presentatoren zullen alternerend werken. Dat wil zeggen, de ene aflevering wordt door Lore gepresenteerd, de andere door Christophe.