Nieuws

Openbare verhuring voor jachtrecht – Gemeente Manhay

De Gemeente Manhay organiseert een openbare verpachting van de jacht op 4 loten  in de gemeentelijke bossen.

  • Lot 1:  83 ha 88 a en 20 ca
  • Lot 3: 292 ha 20 a en 04 ca + 32 ha 46 a en 26 ca op grondgebied van Erezée
  • Lot 5: 196 ha 67 a en 17 ca + 19 ha 25 a op grondgebied van Durbuy
  • Lot 6: 68 ha 47 a en 58 ca

 

Op verzoek van de Gemeenteraad van Manhay

Op 6 juni 2017 om 16u in de Gemeenteraadszaal te Manhay

Zullen de verschillende bovenvermelde jachtrechten voor een duur van 6 jaar (lot 3 en 5) of 12 jaar (lot 1 en 6) verhuurd word, zonder een stilzwijgende overeenkomst en beginnend op 01/07/2017. Het jachtrecht eindigt op 30/06/2023 en respectievelijk op 30/06/2029. De voorwaarden van het bestel werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 mei 2017 te Manhay.

Inschrijven op de openbare verpachting kan bij middel van een aangetekend schrijven (per lot)  ter attentie van de Burgemeester van Manhay of door afgifte met ontvangstbevestiging aan de voorzitter van de openbare verpachting. De biedingen dienen ten laatste op 06/06/2017 om 16u ter beschikking te zijn bij aanvang van de zitting.

Inzage in het bestek met zijn bijbehorende voorwaarden kan

  • Op het gemeentehuis – Voie de la Libération 4, 6960 MANHAY (086/45 03 21)
  • Bij Dhr. Sébastien Charlier (0479/65 61 69), boswachter op lot 1
  • Bij Dhr. Nicolas Froidmont (0475/78 38 84), boswachter op lot 3, 5 en 6
  • Op website gemeente Manhay