Nieuws

Oproep tot beheer van verwilderde duiven

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond roept haar leden op om hun reisduiven van 17 december tot en met 8 januari op te hokken, zodat de bejaging op verwilderde exemplaren zonder incidenten kan plaatsvinden.

Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. Gezien deze soort geen inheemse soort is  -die het door de omgevingsfactoren zeer goed doet in stad en platteland- ontstaan steeds grotere populaties. Ook de impact die ze op de wedstrijdduiven hebben, door deze sterk te verstoren, is niet te onderschatten.

De duivenliefhebbers wordt aldus gevraagd om reisduiven op te hokken vanaf 17 december tot en met 8 januari. In die tijdspanne worden jagers en bijzondere veldwachters opgeroepen om afschot van verwilderde duiven te realiseren.

Gebruik van het vuurwapen voor het afschot van verwilderde duiven is toegestaan onder volgende voorwaarden:

  • U bent in het bezit van een geldig jachtverlof, een andere wapenvergunning volstaat niet;Het wapen dat u hanteert is een voor de jacht geregistreerd wapen;
  • Gebruik van lood- en zinkhagel is verboden;
  • U kan uitsluitend op terreinen waarop u het jachtrecht hebt verwilderde duiven schieten. Op andere terreinen is geen afschot mogelijk. Ook niet met een melding van bestrijding;
  • U hebt een legale reden om op het veld te zijn met het geweer. Dit is met name zo als het afschot gebeurt tijdens de jacht of de bestrijding op andere soorten conform de jachtwetgeving/het soortenbesluit.
  • Afschot van geringde duiven is verboden.
  • Afschot binnen de 150 meter in de richting van woningen en gebouwen is verboden.
  • Gebruik van andere dan voor de jacht geldende methoden (bv. klemmen, gif, …) komen niet in aanmerking voor deze actie.
  • Duiven die tijdens deze acties worden gestrekt, mogen in geen geval gecommercialiseerd worden.