Nieuws

Oproep tot waakzaamheid voor Afrikaanse varkenspest

Naar aanleiding van de recente uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in het oosten van Europa is extra waakzaamheid aangewezen bij jachtactiviteiten in besmette regio’s in het buitenland. Dit omdat er een risico bestaat dat het Afrikaanse varkenspestvirus meegedragen wordt door jagers die na een verblijf in een risicoland terugkomen (via hun voertuigen of materiaal).

De Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte bij varkens en everzwijnen die veel sterfte veroorzaakt bij deze dieren. Er bestaat geen specifieke behandeling tegen de ziekte en varkens kunnen evenmin preventief gevaccineerd worden. Het virus is ongevaarlijk voor de mens.

Naast de evidente risico’s die geassocieerd zijn met het binnenkomen van besmette varkens of everzwijnen of van besmette karkassen/ besmet varkens- en everzwijnenvlees, is het belangrijk om rekening te houden met het risico dat verbonden is aan alle personen, voertuigen of materialen die van gebieden of landen komen waar de Afrikaanse varkenspest aanwezig is. Het Afrikaanse varkenspestvirus is zeer resistent en kan immers meegedragen worden door jagers na een verblijf in een risicogebied (zie kaart).

Verder kan het virus ook aanwezig zijn in vlees en vleesbereidingen- ook “droge “ producten als salami-  en is het dus mogelijk om de ziekte via deze weg vanuit besmet gebied ongewild mee te brengen.

Richtlijnen voor jagers

Gezien de grote resistentie van het virus in vlees en vleesbereidingen, is het ten strengste verboden om deze producten mee te brengen uit landen waar Afrikaanse varkenspest aanwezig is. Het virus kan immers lang in dergelijke producten overleven en kan via deze weg in onze varkensstapel binnenkomen.

Daarnaast  is het belangrijk om te weten dat het virus ook kan meegebracht worden door  personen, voertuigen of materiaal die in de besmette gebieden in contact geweest zijn met varkens of everzwijnen.

Jagers die in het buitenland in besmet gebied gaan jagen moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om insleep van varkenspest in België te voorkomen.

Dit kan door zeker de volgende regels te respecteren:

  • na de jacht in een risicogebied handen wassen met water en zeep;
  • laarzen en gebruikte materialen die in contact zijn geweest met een everzwijn grondig reinigen en ontsmetten. Een goede reiniging gebeurt door eerst met een borstel het ergste vuil te verwijderen. Vervolgens alle oppervlakten met water en zeep schoonmaken en laten drogen; nadien ontsmetten met een erkend ontsmettingsmiddel dat aan de geschikte concentratie gebruikt wordt;
  • voertuig ter plekke of in een nabijgelegen wasstraat reinigen (inclusief wielkasten). Ook vuil geworden oppervlakten binnenin het voertuig (bv. voetmat) reinigen en ontsmetten. Zittingen kunnen van te voren worden afgedekt met plastic;
  • kleding wassen op 40°C of 60°C met een hoofdwasmiddel (wit);
  • geen jachthonden meenemen naar besmette gebieden in het buitenland.

Iedereen die in de besmette landen in contact geweest is met varkens of everzwijnen, mag na zijn terugkeer in België, gedurende 72 uren geen varkensbedrijven bezoeken.

Bedankt voor jullie waakzaamheid.

Foto © Luc Janssen