Nieuws

Oproep: verzamel achterteentjes van patrijzen

‘Verzamel van elke geschoten patrijs een achterteentje, zodat de Vlaamse Overheid een DNA-databank kan aanleggen.’ Daartoe roept Hubertus Vereniging Vlaanderen op.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft aan INBO de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de genetische structuur van de patrijs in Vlaanderen. Zij wil nog dit jaar een genetische databank opstarten. Het project heeft een drieledige doelstelling:

Ten eerste achterhalen in welke mate het mogelijk is om via genetische methoden illegale uitzettingen in de toekomst op te sporen. Ten tweede: de genetische gezondheid van populaties na te gaan om vervolgens te evalueren of translocaties en bijplaatsingen kunnen bijdragen aan een betere toestand van patrijs in Vlaanderen. En tot slot: het uitwerken van een monitoringsmethode die de genetische screening van patrijs routinematig toelaat.

In dat kader vragen INBO en de minister om van elke patrijs die nog in Vlaanderen gestrekt wordt tijdens dit jachtseizoen een achterteen tot aan de voetzool af te snijden en in te zamelen. Indien patrijzen die eerder dit jachtseizoen werden geschoten nog beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de koeling, is de vraag om ook daarvan een achterteen in te zamelen.

Concreet:

  • Snij per gestrekte patrijs één achterteen af tot op de voetzool. Dit heeft geen impact op de mogelijkheid tot verkoop aan een erkende wildbewerkingseenheid.
  • Bewaar de afgesneden achtertenen in een plastic zakje per jachtterrein, waarop je het nummer van het jachtterrein (8 cijfers) aanbrengt.
  • Verzamel als WBE de zakjes van de jachtrevieren uit de WBE tegen 20 november.
  • Contacteer na 20 november INBO (via [email protected]), zodat een ophaling van stalen kan georganiseerd worden.

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen roept alle jagers op om aan dit project mee te werken. Als we verder kunnen jagen op patrijs, zal dat onder strikte voorwaarden zijn. Excessen, zoals het illegaal uitzetten van patrijzen, zijn niet enkel onwettig, maar kunnen ook de natuurlijke populatie in gevaar brengen (onder andere ziektekiemen uit kwekerijen, overbejaging van de natuurlijke populatie tijdens jacht op uitgezette exemplaren …). Bovendien ondersteunt dit onderzoek de vraag van Hubertus Vereniging Vlaanderen tot het uitvoeren van translocaties van patrijzen naar lege gebieden, een positieve zaak ter versterking van de patrijzenpopulatie, die de overheid nu wenst te overwegen.