Nieuws

Over landbouwer en jager: samenwerking werkt!

Wildsoorten en andere fauna zijn vaak slachtoffer bij maaibeurten. Hubertus Vereniging Vlaanderen zoekt daarom samen met de landbouwsector naar oplossingen, om deze maaiverliezen te beperken.

Recent gingen Rudi Van Decraen en Xavier Haspeslagh van HVV en Dhr. Rudy Gotzen van Boerenbond hierover in studiogesprek op Plattelands-TV.

Nu publiceerde Boerenbond ook een artikel in hun magazine ‘Boer & Tuinder’ met enkele tips om maaislachtoffers en slachtoffers bij oogstwerkzaamheden te voorkomen (lees het artikel hier).

De landbouwsector wil meewerken om maaislachtoffers te voorkomen. Een daling van het aantal maaislachtoffers zou heel wat dierenleed besparen en levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Maar voor de landbouwer is ook een andere reden zeer belangrijk: kadavers kunnen de kwaliteit van het ruwvoeder nadelig beïnvloeden of ziektes zoals botulisme veroorzaken. Landbouwers hebben er dan ook alle baat bij om maaislachtoffers te vermijden. Dat kan met eenvoudige middelen, en hoeft de landbouwer nauwelijks tijd of inkomsten te kosten.

Dé kans om samen met de landbouwer iets positief te doen voor jacht, landbouw en natuur!

Meer informatie over hoe je maaislachtoffer kan voorkomen, vind je via deze link.
Hier zoomt men in op reewild, maar door van binnen naar buiten te maaien en het aanwezige wild enkele uren op voorhand te verjagen met de hond zullen ook heel wat andere soorten gespaard blijven.