Nieuws

Overheid geeft uitsluitsel aan HVV: maximaal 50 personen op jachtactiviteit toegestaan

Geen tweehonderd maar vijftig: dat is het maximaal aantal toegestane personen tijdens een jachtactiviteit georganiseerd door een vereniging. Op een jachtdag van een particulier mogen hoogstens tien mensen aanwezigen zijn in coronatijd.

Door de coronacrisis, in maart losgebarsten, staat een beperking op het aantal mensen dat aanwezig mag zijn op een jachtactiviteit. Maar over het maximaal toegestane aantal bestond in beide delen van het land enigszins discussie. Hubertus Vereniging Vlaanderen zei vijftig, de Waalse zusterorganisatie (RSHCB) verdedigde op haar website lange tijd het getal van tweehonderd.

Om de zaak uit te klaren vroeg Hubertus Vereniging Vlaanderen om een officieel standpunt bij verschillende overheidsinstanties, zowel regionale als federale. De jachtorganisatie kreeg afgelopen week én een antwoord van het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor jacht, én een antwoord van het Nationaal Crisiscentrum, dat samen met de experts het land door de coronacrisis loodst.

Wat blijkt? Beide instanties bevestigen, los van elkaar, de lezing van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Met andere woorden: een jachtdag georganiseerd door een particulier (het weze gericht op kleinwild, waterwild, overig wild of grofwild) mag doorgaan met hoogstens tien personen. De strengheid van de maatregelen inzake hygiëne –anderhalve meter afstand houden, handen wassen met alcoholgel, mondmasker dragen… – hangt van de samenstelling van de groep af. Indien het allemaal leden uit de persoonlijke ‘bubbel’ betreft, kan het wat losser. Gaat het om anderen, dan moet het strikter.

Organiseert echter een vereniging diezelfde jachtdag, dan schrijft het ministerieel besluit voor dat tot maximaal vijftig personen aanwezig mogen zijn, mits een meerderjarige begeleider toezicht houdt op de voorgeschreven restricties. Voor Hubertus Vereniging Vlaanderen vormt dat alvast een opening in het organiseren van drukjachten op bijvoorbeeld everzwijn.

Niet onbelangrijk om te beseffen: de huidige coronamaatregelen blijven geldig tot op het moment dat de Nationale Veiligheidsraad anders beslist. De eerstvolgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad staat pas eind september ingepland. Met andere woorden: tot dan blijft alles ongewijzigd, en blijven de gehanteerde maatregelen van kracht zoals opgesomd in de brochure en het HVV-draaiboek. Indien de situatie wijzigt, stuurt Hubertus Vereniging Vlaanderen hierover meteen een aangepaste communicatie uit.

 

 

Extra uitleg: is een groepje jachtvrienden een ‘vereniging’?

 

Wanneer een jachtdag georganiseerd wordt door een ‘club of vereniging’ mogen tot 50 personen aanwezig zijn. Logische vraag dan: wat valt allemaal onder een ‘club of vereniging’?

 

Alvorens die vraag te beantwoorden, wil Hubertus Vereniging Vlaanderen benadrukken dat het coronavirus nog steeds in heel het land slachtoffers maakt, soms met de dood tot gevolg. Maatregelen genomen in dat kader dienen om de gezondheid van iedereen maximaal te beschermen. Hou daarom het aantal contacten beperkt, en organiseer liever jachtactiviteiten in beperkte kring dan met onnodig veel gasten.

1. Is een wildbeheereenheid een vereniging?

Eén van de voorwaarden om erkend te worden als wildbeheereenheid, is het bekomen van rechtspersoonlijkheid. In Vlaanderen vormt elke wildbeheereenheid om die reden een vzw. Een wildbeheereenheid is bijgevolg overduidelijk een ‘vereniging’. Zij kan daarom conform de huidig geldende coronamaatregelen een jachtdag organiseren, waarop maximaal 50 personen aanwezig zijn en mits naleving van de regels rond social distancing. Meer informatie in het HVV-draaiboek.

2. Ik ben alleenhouder van het jachtrecht in mijn revier en nodig verschillende mensen uit. Maakt mij dat tot een vereniging?

Neen. Op dat moment beschouwt de wetgever u als particulier. Immers volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een vereniging maar tot stand komen als er tussen twee of meer personen afspraken worden gemaakt om bepaalde gemeenschappelijke doelen na te streven. Als particulier kunt u een jachtdag organiseren met maximaal 10 personen.

3. Is een jachtgroep, samengesteld uit een aantal vrienden, automatisch een vereniging?

Wanneer binnen een ‘jachtgroep’ mondelinge of schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen de ‘leden’ om een gemeenschappelijk doel na te streven (zoals bijvoorbeeld het organiseren van jachtdagen), dan kan deze groep als een ‘feitelijke vereniging’ beschouwd worden.

En een ‘feitelijke vereniging’ mag –inderdaad– onder de coronamaatregelen een jachtdag organiseren met een maximum van 50 aanwezigen (incluis jagers, drijvers, gasten, catering, nazoek).

Opgelet echter: bij controle op de coronamaatregelen is het bewijzen dat een ‘vereniging’ de activiteit organiseert vaak minder voor de hand liggend, zeker bij het gebrek aan schriftelijke afspraken en tastbaar bewijs. Een wildbeheereenheid kan daarentegen altijd verwijzen naar haar gepubliceerde statuten in het Belgisch Staatsblad.

En ook: bij een ongeluk of een misdrijf is niet de ‘feitelijke vereniging’ verantwoordelijk, want die bezit toch geen ‘rechtspersoonlijkheid’ –het zijn de leden die op dat moment persoonlijk aansprakelijk worden. Meer informatie over het statuut en de voorwaarden om een feitelijke vereniging te zijn, kunt u op deze website terugvinden.

 

 

 

 

Nog een vraag?
? Mail naar [email protected]
? Bel naar 022420045
?‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan