Nieuws

Overlijden oud-voorzitter Yves Steverlynck

Met verslagenheid heeft HVV kennisgenomen van het overlijden van Yves Steverlynck.

Yves heeft zich gedurende zijn ganse leven ingezet voor de verdediging van de belangen van de jacht in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Hij was van 2002 tot 2014 voorzitter van Hubertus Vereniging Vlaanderen en was nog steeds zeer actief bij onze werking betrokken.

Zo was hij nog steeds bestuurder van WBE In Flanders Fields, voorzitter van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen, lid van de Permanente Werkcommissie Jachtbeleid, Directielid van de Beroepsvereniging van de Sint-Hubertus Club van België, Secretaris en penningmeester van het Instituut voor de Jachtopleiding en lid van de beheerraad van de jachten van de Kroon.

Wij herinneren ons Yves als een bijzonder vriendelijk en minzaam man die enorm veel betekend heeft voor de jachtsector. Dit afscheid valt ons bijzonder zwaar.

Wij zullen zijn aanwezigheid, kennis en ervaring erg missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

 

Namens het bestuursorgaan en de medewerkers van Hubertus Vereniging Vlaanderen.