Nieuws

Plan Kiekendief: kansen voor een veerkrachtig akkerland

“Vrouwtje blauwe! Daar, over
de vogelakker van Kobe!” Het is
midden februari en we worden
verrast door haar aanwezigheid.
En dit terwijl we even stopten
om te genieten van een winters
concert van een groepje grauwe
gorzen. Jawel, na enkele jaren
afwezigheid rinkelt er een handvol
van deze ‘sleutelbossen’ in de
top van een eenzaam houtkantje
in Honsem1. Dat stemt enigszins
hoopvol. Afgelopen zomer waren
er broedpogingen van velduil en
blauwe kiekendief in dit gebied.
De densiteit aan veldleeuweriken
is hier inmiddels ongeveer
verdubbeld.