Nieuws

Plant een extra haag met steun van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid betaalt tot zeventig procent van de kosten als jagers hun biotoop aanpassen voor verschillende diersoorten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde de projectsoproep ‘soorten’, waarbij de administratie op zoek gaat naar goede voorstellen die een structureel biotoop kunnen creëren ter ondersteuning van verschillende soorten waarvoor een ‘soortenbeschermingsprogramma’ lopende is.

Belangrijke soorten die in deze programma’s opgenomen zijn en dewelke tevens gebruik maken van de biotoop waar ons jachtwild zoveel nood naar heeft, zijn onder meer grauwe klauwier, weidevogels, maar bovenal ook ‘akkervogels’.

Had uw WBE, of haar leden reeds meerdere ideeën rond een uitwerking van een doorgedreven biotoopverbetering voor patrijs en andere akkervogelsoorten, dan is dit het moment om over te gaan tot actie. Met een financiële ondersteuning tot 70 procent van de kosten, kan er tegen volgend jaar een extra haag, een heg of nog een andere ecologische structuur in de WBE staan, die ook daadwerkelijk een meerwaarde kan zijn voor de wilde fauna.

De volledige projectoproep kan je nalezen op de website van het ANB.

Lees daarbij zeker het reglement na en toets dit af aan het projectidee.

 

Vanuit het ANB krijgt u ondersteuning bij het uitschrijven van het project, om zo de kans op selectie mee te verhogen. Indien gewenst kan u daarbovenop ook contact opnemen op [email protected]

 

Aandachtspunt

  • De projectvoorstellen moeten voor 30 april ingediend worden.
  • Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. BTW.
  • De projectsubsidie bedraagt 70 procent van de totale projectkost.
  • Cumulatie van de subsidie met andere subsidies is toegestaan tot maximaal 100% van de kostprijs van het project.