Nieuws

Praktisch jachtexamen: kogelschieten ‘op afspraak’ verzetten

Op verzoek van Hubertus Vereniging Vlaanderen kunnen kandidaat-jagers het gedeelte kogelschieten van het praktisch jachtexamen ‘op afspraak’ verzetten naar een latere datum.

Door de extreme hitte en de hoge zomerse temperaturen mag in het militaire domein van Leopoldsburg voorlopig geen enkele schietoefening nog plaatsvinden, door het risico op brandgevaar. Daarom besliste het Agentschap voor Natuur en Bos, dat het jachtexamen organiseert en gebruik maakt van het complex in Limburg, om het onderdeel kogelschieten te verplaatsen naar 11 en 12 september.

Hubertus Vereniging Vlaanderen toont begrip voor die beslissing en begrijpt dat overmacht aan de basis ligt. Maar na de aankondiging van het nieuws kreeg de jachtorganisatie ook verschillende berichten binnen van kandidaat-jagers die op de gestelde data niet kunnen, wegens lang vooraf vastgelegde vakantieplannen of andere persoonlijke redenen.

Daarom besloot de Hubertusvereniging bij het Agentschap voor Bos en Natuur te pleiten voor enige flexibiliteit, gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Resultaat? Wie niet op 11 of 12 september kan deelnemen, kan bij het Agentschap een persoonlijke afspraak maken voor een nieuwe datum.

De eenmalige uitzondering geldt ook voor diegenen die zich te laat hebben ingeschreven voor het praktische gedeelte van het jachtexamen.