Nieuws

Radiolicenties voor de jacht (2018)

Op basis van zijn ervaring uit de afgelopen 5 jaar introduceert het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) nieuwe regels aangaande de toekenning van machtigingen voor het gebruik van radio’s tijdens de jachtactiviteiten. Aanvragen en verwerken van deze vergunningen blijft zoals afgelopen jaren geschieden via onze Waalse collega’s van de Royal Saint-Hubert Club de Belgique (RSHCB)

Een licentie = een zelfklevend vignet met QR-code
Omdat er in het verleden moeilijkheden waren bij het identificeren van de vergunninghouders, alsook de verwijzing naar het juiste toestel waarvoor de vergunning van toepassing was, werd door het BIPT een zelfklevend vignet ontworpen. Dit vignet -voorzien van een QR-code- dient gekleefd te worden op of in de radio. Tijdens een eventuele controle kunnen controleurs de gegevens direct aflezen via hun mobiele applicatie om zo op een snelle en efficiënte wijze de last tijdens een controle tot het minimum te beperken.

Wie kan/mag gebruik maken van een zender (radio of traceerhalsband hond)?
Elkeen die een zender in zijn bezit heeft en hiervan gebruik wenst te maken, is belastbaar en moet een vergunning aanvragen bij het BIPT. Deze verwijst steeds naar de vergunninghouder en het toestel waarvoor deze van toepassing is.

Bij het uitoefenen van de jachtactiviteiten voorziet het BIPT enkele uitzonderingen om de praktijk werkbaar te houden. Deze drie uitzonderingen zijn:

  • Een jachtvereniging kan eigenaar zijn van één of meerdere radio’s. Zij kan hiervoor als vereniging een vergunning bekomen.
    • Tijdens een jachtdag kan de vereniging radio’s toevertrouwen aan personen van wie de identiteit meegedeeld werd tijdens de vergunningaanvraag. Zij worden als verantwoordelijke voor de jacht beschouwd.
    • De jachtvereniging kan ook radio’s toevertrouwen tijdens de jachtdag aan andere deelnemers (jagers, jachtwachters, drijvers, picker-ups), op voorwaarde dat ten minste één van de verantwoordelijken van de jacht aanwezig zijn.
  • Een eigenaar van een radio (met geldige vergunning) kan  tijdens een jachtdag  zijn radio laten gebruiken door een andere persoon op voorwaarden dat hij (houder van de vergunning) ook effectief deelneemt aan de jachtactiviteit en de vergunning op het radiotoestel heeft aangebracht. (sticker met QR-code)

Vanaf dit jaar geeft BIPT ook de toestemming aan de RSHCB om naast de ‘radiolicenties’ ook vergunningen uit te schrijven voor traceerhalsbanden bij honden. Sommige traceerhalsbanden maken immers gebruik van radiosignalen en zijn bijgevolg, net als de radio’s, belastbaar bij het gebruik. Kijk op uw halsbanden goed na welke type dit betreft. Werkt hij op basis van GPS-signalen dan is geen vergunning noodzakelijk.

Kostprijs
De kostprijs van de verschillende licenties voor het bezitten en gebruiken van een draagbare radio of traceerhalsband voor de periode 1 oktober 2018 t.e.m. 31 december 2018, aangekocht via de RSHCB zijn:

1 licentie voor een radio 5 W – 8 kanalen voorzien voor de jacht:    60 €
1 licentie traceerhalsband 2 W – 1 kanaal:    45 €
1 licentie voor een radio en 1 traceerhalsband:    100 €
Vanaf 10 traceerhalsbanden:    40 €/licentie

Praktisch
U kan ook dit jaar een vergunning voor het gebruik en het bezit van een radio of traceeerhalsband aanvragen bij de RSHCB. Deze zal geldig zijn vanaf 1 oktober 2018 t.e.m. 31 december 2018. De aanvraag kan u richten door middel van volgend Nederlandstalig formulier of rechtstreeks via de website van RSHCB .

Aanvragen worden behandeld vanaf 20 augustus 2018.

Ingevulde en betaalde aanvragen van vergunningen kan u versturen aan RSHCB op:

RSHCB
Av. Gouverneur Bovesse, 112 bus 6
5100 Jambes

of per mail naar [email protected] .

Vanuit HVV geven wij u nog het advies om bij uw aanvraag tevens een betaalbewijs te voegen.