Nieuws

Reactie HVV op zogenaamd uitzetten van everzwijnen

Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw hoorde met verbazing op Radio 2 de reactie van een Limburgs jager over het everzwijnenprobleem. De betrokken jager, die geen lid is van HVV en voor eigen rekening spreekt, stelde dat de everzwijnen door jagers in Limburg illegaal zijn uitgezet bij gebrek aan kleinwild. Ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft zich gebogen over de vraag: “Zijn het echte, zuivere everzwijnen of kruisingen tussen everzwijnen en gedomesticeerde varkens?

In de nieuwsbrief van het INBO van juli 2009 staan de genetische onderzoeksconclusies: “De everzwijnen in Vlaanderen zijn dus wel degelijk “zuivere” everzwijnen.”

Ook in een analoog genetisch onderzoek naar de herkomst van de everzwijnen rondom Vloethemveld is het INBO zeer duidelijk: “Geen enkele van de uitgevoerde genetische analyses geeft doorslaggevende aanwijzingen dat er in 2012 of 2013 effectief nieuwe dieren zouden geïntroduceerd zijn in Vloethemveld, noch vanuit de oorspronkelijke bronpopulatie, noch vanuit een andere populatie. De uitgevoerde simulaties tonen aan dat de gebruikte testen gevoelig genoeg zijn om in het geval er één of meer dieren geïntroduceerd zouden zijn, dit te detecteren is.” Ook hier concludeert het INBO dus dat het echte wilde everzwijnen betreft. Het kan dus met klem weerlegd worden dat er constant everzwijnen vrijgelaten zouden worden.

Historische waarnemingskaarten, zowel uit Wallonië als uit Nederland, tonen bovendien aan dat Limburg zowat omsloten ligt door gebieden waar everzwijnen sedert 2000 veelvuldig voorkomen. Waals onderzoeker Kevin Morelle, verbonden aan de Universiteit van Luik, stelt dat de everzwijnenpopulatie in Wallonië sedert 1980 verviervoudigd is en voorspelt een geografische expansie en populatie-explosie boven Samber en Maas. In zijn onderzoek toont Morelle ook aan dat het everzwijn enorme afstanden kan afleggen. Beide factoren samen laten ons besluiten dat de Limburgse everzwijnen op natuurlijke wijze naar Vlaanderen geïmmigreerd zijn. Ook het INBO stelt dat de Vlaamse everzwijnen nauw verwant zijn met de everzwijnen in Wallonië.

 width=
Voorkomen Everzwijnen in Wallonië voor en na 2007

 width=