Nieuws

Standpunt: ‘De jacht is een sector in beweging’

Meer dan 150 nieuwe leden mocht Hubertus Vereniging Vlaanderen tellen na Hunting Gent, de jachtbeurs in Flanders Expo. ‘Het weekend toonde een sector in beweging, vol levensdrift, met zin om te ondernemen’, schrijft de raad van bestuur in het voorwoord van het juni-nummer van De Vlaamse Jager.

Een constructieve partner, zo typeerde Koen Van den Heuvel de jachtsector tijdens Hunting Gent. Op vraag van Hubertus Vereniging Vlaanderen kwam de minister van Landbouw en Natuur spreken over het buitengebied, en de rol van de jager in dat verhaal. En die valt als volgt samen te vatten: als ‘volwaardig’ en als ‘open’.

Of in de woorden van Koen Van den Heuvel zelf: ‘De laatste jaren heeft de Vlaamse overheid op een constructieve, open manier samengewerkt met de jachtsector en hen als volwaardige partner-beheerder in het buitengebied meegenomen in de verdere uitbouw van het Vlaamse natuur- en bosbeleid. We willen en zullen dat blijven doen.’

Het doet deugd om dat te horen van een belangrijk lid van de regering. Niet omdat complimenten het ego strelen, of toch niet enkel daarom – niets menselijk is een jager vreemd. Maar omdat het een bevestiging inhoudt. Een bevestiging, en een erkenning voor de ingeslagen en de ondertussen afgelegde weg.

Enkele jaren terug besliste het bestuur van Hubertus Vereniging Vlaanderen om het roer om te gooien en radicaal te pleiten voor dialoog en overleg, eerder dan te volharden in het eigen grote gelijk. Het gooide ramen en deuren open, want de sector heeft toch niets te verbergen. Bovendien kwam van buiten (van pers en media, en van verontruste en nieuwsgierige burgers en belangenorganisaties) de vraag naar tekst en uitleg.

Dat betekende voor iedereen een mentaliteitswijziging. In de eerste plaats voor de achterban, die voor het merendeel een grote gedrevenheid toonde om mee aan de kar te trekken, en de toekomst van de jacht veilig te stellen. Maar ook de beleidspartners, de overheden, en zelfs de tegenstanders moesten zich een nieuwe houding zoeken, want ze waren dat niet gewoon.

Anno 2019 valt ondubbelzinnig te zeggen: die koerswijziging loont. De komst van de minister op de jachtbeurs, en ook van diens voorganger Joke Schauvliege, is daarvan een bewijs, net als de aanwezigheid van alle partijen op het politieke debat zaterdag. Zelfs Groen en SP.A tekenden present, nochtans niet de grootste verdedigers van de jachtpraktijk. Maar de bereidheid om alsnog in discussie te treden, samen met CD&V, Open VLD, N-VA en Vlaams Belang, toont dat de jacht als maatschappelijk onderwerp niet meer te negeren valt.

Hetzelfde geldt voor de rest van het programma van Hunting Gent. De lezingen over de rol van sociale media, en over de historisch lage aanwezigheid van vrouwen in de jachtsector, of de voordracht over het leren samenleven met wild in Vlaanderen, gegeven door een landschapsfilosoof: het toont een durf tot zelfevaluatie, tot bevraging, tot verbetering. Door externe sprekers uit te nodigen speelde Hubertus Vereniging Vlaanderen in op nieuwe tendensen en prangende maatschappelijke kwesties.

Ook de massale aanwezigheid van de leden op de HVV-stand getuigt van een grote betrokkenheid. Bestuur en basis, met een glas in de hand, namen van de gelegenheid ruimschoots gebruik om bij te praten, elkaar beter te leren kennen, suggesties en verzuchtingen met elkaar te delen. Directe input, ongefilterd en recht uit het hart, blijft een van de belangrijkste informatiekanalen voor een belangenorganisatie, die wil weten wat op het veld leeft, om daaraan haar beleid in Brussel aan te passen.

De jachtbeurs in Flanders Expo was daarom alleen al een succes. Een kroon op het werk van velen. Het toonde een sector in zijn breedte –van valkeniers tot hondeneigenaars, van tientallen bevlogen standhouders tot een tomeloze inzet van vele vrijwilligers, zeker de Jonge Jagers hebben bergen werk verzet –, maar het toonde bovenal een sector in beweging, vol levensdrift, met zin om te ondernemen.

En dat wordt geapprecieerd. Ten bewijze? Op het einde van het weekend mocht Hubertus Vereniging Vlaanderen maar liefst 153 nieuwe leden tellen. Een getal dat trots maakt, een getal dat moed geeft om verder te doen en niet op te geven, een getal dat, tot slot, noopt tot dankbaarheid, dankbaarheid voor het massale vertrouwen.