Nieuws

Standpunt: patrijs-app is digitale miskleun

Met de patrijs-app en toepassing ervan voor de computer leverde de Vlaamse regering een digitale miskleun af. Dat schrijft het HVV-bestuur in het ledenmagazine van februari.

Gaston Geens, de allereerste minister-president van Vlaanderen, lanceerde de bekendste slogan uit de Vlaamse politieke geschiedenis: ‘We zullen moeten bewijzen dat wat wij zelf doen, beter doen’. Later, met het toenemen van de regionale identiteit, werd dat forser geformuleerd naar: ‘Wat we zelf doen, doen we beter.’

Die ambitie loopt door veel van de Vlaamse bevoegdheden en komt ook terug in het domein Jacht, dat in de huidige legislatuur onder de verantwoordelijkheid van minister van Omgeving, Zuhal Demir, valt. De administratie die haar beleid omzet in concrete actiepunten heet het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Geheel in de geest van Geens ontwikkelde het ANB recent een eigen app voor de smart- phone en de computer, waarmee jagers de resultaten van hun patrijzentellingen moeten indienen. Op die manier hoopt de administratie op een vlottere afhandeling van alle data, met als bijkomend voordeel minder papierverspilling.

In een wereld waar het leven zich grotendeels online afspeelt, kan een app – indien gebruiks- vriendelijk gemaakt – een meerwaarde betekenen. Net daarom betreurt Hubertus Vereniging Vlaanderen het eindresultaat dat ANB oplever- de: de software van de overheid krijgt een dikke buis inzake handzaamheid. De app is namelijk veel te moeilijk in gebruik, en veel te laattijdig opgeleverd.

Maar dat mag niet verbazen. De overheid deed ook geen enkele moeite om de jacht- sector (de eindgebruiker) tegemoet te komen, of te betrekken in het ontwikkelingsproces. Wat perfect past in de strategie van Demir: zoveel als mogelijk het wildbeheer op de patrijs ontmoedigen. De app vormt, naast het haast- werk met het telprotocol vorig jaar, de zoveelste barrière. Zeker ook wegens het verplichtend karakter ervan: wie de software niet gebruikt, mag later niet jagen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen zal met man en macht haar leden bijstaan in het gebruik van de app, bijvoorbeeld via uitleg-sessies online en via hulp ter plekke. Hubertus Vereniging Vlaanderen pleit ook om het telprotocol opnieuw toe te passen, want wetenschappelijke data kunnen de positie van de jachtsector alleen maar verstevigen.

Maar tegelijkertijd stelt Hubertus Vereniging Vlaanderen zich ernstige vragen bij de manier van werken. Liever dan overleg te plegen met de belangrijkste stakeholder, beslist de overheid alles op haar eentje. Liever dan spaarzaam om te springen met belastinggeld – Hubertus Vereniging Vlaanderen stelde namelijk een perfect alternatief voor met een eigen app – geeft de overheid extra middelen uit, terwijl de rekeningen al in het rood staan. Liever dan de burger van dienst te zijn – haar fundamentele opdracht – koeioneert deze overheid (systematisch) jagers.

Naast ergerlijk is dat vooral triest, zeker voor een regio die het beter wil doen dan de rest, maar met de patrijzen-app een digitaal miskleun afleverde. Daarom heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen de Vlaamse overheid ook in gebreke gesteld.

Gaston Geens stierf twintig jaar geleden. Met Demir, door Wetstraatvolgers al getipt als de volgende minister-president, verdween nu ook zijn erfenis.