Nieuws

Standpunt: weidelijheid, in en naast het veld

‘Wees niet alleen een heer in het verkeer, maar ook een gentleman in de natuur. Want in die weidelijke omgang, zowel in als naast het veld, valt voor de jager de hoogste eer te rapen.’ Daartoe roept de raad van bestuur op in het voorwoord van De Vlaamse Jager van februari. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen staat als een rots in de branding. Politiek, juridisch, wetenschappelijk, communicatief: de organisatie verdedigt op allerlei manieren de belangen van de jacht. Als enige trouwens. En dat blijft onveranderd, ook in 2019.

Niet alleen de sector als geheel, maar ook de rechten van de individuele jager blijven een bekommernis in de permanente uitbouw van de werking. Of het nu gaat om wijzigingen in de wapenwetgeving, of opgelopen schade door wegwerkzaamheden, of het nemen van extra maatregelen in het kader van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Wallonië: Hubertus Vereniging Vlaanderen houdt een vinger aan de pols en probeert zo concreet mogelijk, in raad en daad, de betrokkenen bij te staan.

Krijgt de jachtsector daarmee een positief imago? Zeker. Een professionele aanpak levert een professioneel imago op. Een open communicatief beleid schenkt vertrouwen. Een onderbouwde visie op mens en natuur geeft intellectuele ruggengraat – absoluut nodig in een maatschappij met steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Een praktische doelmatigheid wekt bewondering (ook bij de tegenstanders).

Houdt het daarbij op? Allesbehalve.

Want hoezeer Hubertus Vereniging Vlaanderen ook haar werking vanuit Brussel verder coördineert (en waarvoor ze vanaf dit jaar ook de middelen uit het Jachtfonds kan aanspreken), waar het vooral om draait, is het dagelijkse contact. Tussen aan de ene kant de jager, de jachtwachter of bijzondere veldwachter in het veld en aan de andere kant de buurtbewoner of medegebruiker van het buitengebied. Of denk aan het overleg tussen de leden van wildbeheereenheden en de landeigenaars. Meer dan een algemene campagnestrategie ooit kan doen, bepalen die ontmoetingen het algemene beeld van de jacht bij het grote publiek.

Negatief geformuleerd: iemand die ongevraagd een tuin inkleurt als jachtplan moet niet verwonderd zijn dat nadien de eigenaars stappen ondernemen om dat ongedaan te maken (een gesprek had dat mogelijk kunnen vermijden). Een jager die uitvalt tegen een bezoeker die per ongeluk een jachtpartij verstoort, moet zich niet verbazen dat een volgend initiatief op minder enthousiasme kan rekenen (wees daarom hoffelijk en ga niet meteen van slechte intenties uit). Een hondeneigenaar de huid vol schelden omdat zijn labrador of beagle los rondloopt, zonder leiband – dat kan beleefder (en constructiever: nodig hem uit, maak samen een wandeling en toon waar het wild zit, en hoe kwetsbaar het soms oogt).

Of recent: wie een bontgekleurde ara uit de lucht schiet, kan wel eens om problemen vragen.

Net omdat jagers gebruikmaken van gemeenschappelijke domeinen, net omdat jagers met een wapen rondlopen, net omdat de jacht het uitzicht van een buurt bepaalt, moet iedereen die een jachtverlof of jachtvergunning bij zich draagt, zich bewust zijn van die voorbeeldfunctie. Vergelijk het met een agent of een soldaat in het straatbeeld: wie die functies vervult – wat komt met uitzonderlijke bevoegdheden – vertegenwoordigt niet alleen de publieke orde, maar tegelijk de overheid, en het vertrouwen in die overheid. Vandaar dat een regering onder geen beding misbruik van het uniform kan tolereren; het gaat immers om haar eigen geloofwaardigheid.

In het klein geldt dat ook voor Hubertus Vereniging Vlaanderen. Haar slagkracht, haar moreel zeggenschap, haar invloed en imago hangt bijna uitsluitend van haar leden af. Iedere jager, zowel de beginnende als de oude rot, moet daarom weten dat hij of zij optreedt als vertegenwoordiger van een gehele sector.

En laat dat meteen de belangrijkste wens voor 2019 zijn: fijne jachtdagen, intense vriendschappen, en mooie tableaus, geoogst met respect voor zowel het wild als de omgeving en de medemens. Wees niet alleen een heer in het verkeer, maar ook een ‘gentleman’ in de natuur. Want in die weidelijke omgang, zowel in als naast het veld, valt voor de jager de hoogste eer te rapen. Eer en respect.