Nieuws

Standpuntbepaling politieke partijen

Naar aanleiding van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024 vroeg Hubertus Vereniging Vlaanderen het standpunt van de belangrijkste politieke partijen over het toekomstige jachtbeleid in Vlaanderen

Linkse partijen zoals PVDA, Groen en Vooruit worden vaak gezien als uitgesproken tegenstanders van de jacht, maar is dat wel terecht? En hoe staat het Vlaams Belang tegenover de jacht in Vlaanderen? Daarnaast rijst de vraag hoe centrumpartijen zoals CD&V en Open VLD zich positioneren ten opzichte van de jacht. En wat zijn de standpunten van de N-VA, een partij die in de afgelopen legislatuur duidelijk liet blijken niet pro-jacht te zijn? Tot slot, wat is de visie van minder bekende partijen zoals BoerBurgerBelangen en Voor U op de jacht?

Onze beleidsverantwoordelijke, Dieter De Mets, raadpleegde Vlaamse politici en stelde hen enkele cruciale vragen over de jacht in Vlaanderen. Christophe Rutsaert, onze communicatieverantwoordelijke, modereerde een politiek debat om onze Vlaamse politici op de rooster te leggen. Bekijk hieronder integraal het politiek debat en lees de standpunten van de Vlaamse politieke partijen over de jacht in Vlaanderen.

Politiek debat

Standpuntbepaling politieke partijen

Download PDF met de politieke standpunten