Nieuws

Stelling: mag ik een gestrekte ree zonder label vervoeren?

‘Mag ik als jager een gestrekte ree vervoeren zonder label?’ Die vraag beantwoordt advocaat Erik Nauwelaerts in De Vlaamse Jager van februari.

Context

In een jachtgroep zijn er meer gegadigden om een ree te strekken dan dat er labels zijn. De labels worden bewaard bij een lid van de jachtgroep thuis. Na het afschot moet de gelukkige schutter naar daar rijden.

Wat zegt de regelgeving? 

Ook al begeeft u zich met de beste bedoelingen richting uw jachtvriend met een ree in uw koffer, toch moet ik u vertellen dat deze werkwijze niet toegelaten is. De regelgeving hieromtrent is opgenomen in het Jachtvoorwaardenbesluit van 24 april 2014.

Artikel 62 van het Jachtvoorwaardenbesluit stipuleert het volgende: ‘Elk geschoten specimen grof wild wordt onmiddellijk gemerkt met het daarvoor bestemde label dat het agentschap heeft uitgereikt. Dat label wordt bevestigd boven het hielgewricht van de achterpoot van het specimen in kwestie. Het label wordt op zodanige wijze aangebracht dat het niet kan worden verwijderd zonder het te beschadigen. Het label mag niet worden verwijderd zolang het dier zich niet bij de eindverbruiker of in een erkende wildbewerkingsinrichting bevindt.’

Omdat dit voorschrift opgenomen is onder het hoofdstuk 9 van het Jachtvoorwaardenbesluit ‘betreffende de voorwaarden voor handel en vervoer’, moet het ‘onmiddellijk merken’ gelezen worden als het aanbrengen van een label vóór het gestrekte stuk vervoerd wordt.

Een nadere studie van de tekst geeft aan dat er niet bepaald is aan welke achterpoot het label moet bevestigd worden.

Niet echt logisch, maar verscholen in hoofdstuk 4 van het Jachtvoorwaardenbesluit ‘betreffende de voorwaarden voor de uitoefening van de gewone jacht’ staat dat ook de linker onderkaak onmiddellijk na het afschot voorzien moet worden van een label.

Artikel 20 van het Jachtvoorwaardenbesluit zegt: ‘Voor de controle van en het onderzoek naar het afschot wordt van elk specimen de linker onderkaak bewaard en ter beschikking gesteld van het agentschap of het instituut tot twee maanden na het verstrijken van het kwartaal waarin het afschot werd vervuld. De onderkaak wordt daarbij onmiddellijk na het afschot gemerkt met het daarvoor bestemde label dat het agentschap heeft uitgereikt.’

In tegenstelling tot de achterpoot, is er bij de kaak dus wel voorzien dat het label aan de linkerkant moet aangebracht worden.

Het ANB garandeert dat het label bestand is tegen koken. Het is allerminst praktisch om een kaak zuiver te maken met een label eraan, maar toch moet het zo.

 width=Wat zijn de mogelijke consequenties voor een jager?

Een ree schieten zonder dat u over een label beschikt, is een jachtmisdrijf.

Inbreuken op de jachtregelgeving kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. De straffen voor stroperij zijn niet mals.

Na de veroordeling voor een jachtmisdrijf zal uw jachtverlof worden geweigerd of ingetrokken (art. 13 Jachtadministratiebesluit). Uw getuigschrift van het jachtexamen vervalt eveneens (art. 59, §3 Jachtadministratiebesluit).

In de praktijk worden de meeste inbreuken op de jachtregelgeving niet meer strafrechtelijk vervolgd, maar overgemaakt aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC), welke een bestuurlijke geldboete kan opleggen. Ook dit kan ertoe leiden dat uw jachtverlof wordt ingetrokken (art. 14.4 Jachtadministratiebesluit), maar uw examenresultaten blijven geldig.

Mogelijk zal het allemaal zo’n vaart niet lopen indien u bij een controle een goede uitleg kan geven en men aanvaardt dat u met de beste bedoelingen onderweg was naar uw jachtvriend om het gestrekte stuk van de nodige labels te voorzien.

Pittig detail: hoewel het ANB zelf in haar aanbestedingsvoorwaarden voor de licentiejacht op hun domeinen schrijft dat alle wetgeving over jacht, wapens en voedselveiligheid door de licentiehouders moet gerespecteerd worden, worden de gestrekte stukken op een centraal verzamelpunt ontweid en gelabeld. Ze organiseren de bejaging van hun gebieden dus zo dat er een overtreding tegen het Jachtvoorwaardenbesluit gepleegd moet worden.

 

Conclusie

In een ideale situatie heeft u de labels op zak en doet u ter plekke onmiddellijk het nodige.

In de praktijk is er soms nood aan een andere oplossing, hoewel daardoor een overtreding van de jachtregelgeving wordt gepleegd.

Omdat uw verdere jachtcarrière mogelijk gehypothekeerd wordt, raad ik aan om geen risico’s te nemen.

Een praktische oplossing kan er bijvoorbeeld in bestaan om de labels op een veilige plek binnen het jachtrevier te verstoppen, waar ze op elk ogenblik bereikbaar zijn.