Nieuws

Studiedag Jacht: ‘Laat boogschieten toe voor het beheer van evers’

Hogeschool PXL Hasselt en Hubertus Vereniging Vlaanderen organiseerden eind maart samen een studiedag over de aanpak van wilde varkens in Limburg. ‘Laat boogjacht toe: een ideaal middel om de evers in dicht bewoonde gebieden aan te pakken’, aldus de experts.

Met het Kenniscentrum van Hubertus Vereniging Vlaanderen, opgericht in 2006, zet de belangenorganisatie in op een wetenschappelijke aanpak en een doordachte onderbouwing van de jacht in Vlaanderen. Die manier van werken wordt sterk gewaardeerd door zowel de overheid als de verschillende stakeholders waarmee de jachtsector aan tafel zit in diverse raden en commissies.

Een nieuwe fase in die professionele aanpak is de organisatie van symposia en studiedagen, waarbij op het programma één specifiek onderwerp staat, behandeld door verschillende sprekers. Door bewust een veelheid aan diverse stemmen te horen – daarom niet allemaal jachtminded – kan de sector een bredere visie ontwikkelen, en staan wildbeheerders nadien in discussie veel sterker in hun schoenen.

Vanuit die visie organiseerde Hubertus Vereniging Vlaanderen dan ook haar eerste studiedag over het beheer van everzwijnen in Limburg. De belangenorganisatie deed dat niet alleen, maar in goede en nauwe samenwerking met Hogeschool PXL Hasselt, die al langer met het idee liep om jacht als onderwerp uit te lichten voor haar geïnteresseerde studenten. Concreet werd het initiatief getrokken door twee lectoren: Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck en Joep Grosemans, allebei actief aan de hoger onderwijsinstelling, en allebei gepassioneerd door wildbeheer.

Ecologische schade

Centraal als thema stond de aanwezigheid van het everzwijn in de provincie Limburg. Het wilde varken hoort ontegensprekelijk tot de Vlaamse fauna en flora, maar zorgt tegelijkertijd voor overlast en gevaarlijke situaties, zoals in het verkeer. Tevens kan het dier, door zijn foerageergedrag, voor ecologische schade zorgen.

Vraag dus: hoe de actieradius van het everzwijn inperken, zodat het voor iedereen leefbaar blijft?

In zijn lezing pleitte Gert Michiels, coördinator van het HVV-Kenniscentrum, voor een uitbreiding van de beheermogelijkheid, zoals het gebruik van nachtrichtkijkers en geluiddempers. Twee technische tools die, zo leert het buitenland, zichtbaar de efficiëntie van bejaging zullen verhogen, eenmaal toegelaten. Voor druk bewoonde gebieden, zoals de Banneuxwijk in Hasselt, ziet Michiels een handige rol weggelegd voor boogjacht, tenminste als de Vlaamse wetgever die manier van jagen ooit wettelijk toelaat.

In de namiddag volgde een panelgesprek, dat verder borduurde op inzichten van de ochtend. Alle sprekers, ook Frederik Thoelen, bioloog en medewerker van Natuurhulpcentrum Oudsbergen, noemden jacht een geschikt beheerapparaat. Maar Thoelen plaatste wel een kanttekening bij de efficiëntie ervan. ‘Landbouwers die hebben ingezet op preventieve maatregelen, kampen vandaag met veel minder schade dan landbouwers die van jacht dé oplossing verwachten.’

Dieter De Mets, beleidsverantwoordelijke voor Hubertus Vereniging Vlaanderen, pareerde meteen door te wijzen op het feit dat elk alternatief van de jacht (hetzij anticonceptie, hetzij afrastering, hetzij vangen, hetzij de wolf) met grote nadelen kampt, en allerminst de jacht ooit kan vervangen. ‘Wildbeheer blijft nodig, wildbeheer blijft nuttig.’

Welke oplossingen de sector en anderen ook uitdenken, zo benadrukte Steven Coenegrachts, senator en Vlaams parlementslid voor Open VLD, ‘samenwerken blijft de boodschap’. In het vormgeven van die samenwerking ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de nieuw aangestelde everzwijncoördinator, Jolien Wevers. ‘Zij moet raakpunten zoeken, en trachten die te gebruiken om een overeenstemming te vinden tussen alle actoren. Alleen zo krijgt de samenleving de schade onder controle.’

https://youtu.be/HXoYFJxbzWs

Zowel Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck als HVV-directeur Geert Van den Bosch toonden zich na afloop van de studiedag tevreden. Volgens de eerste leverden de lezingen, voordrachten, gesprekken ‘veel creatieve ideeën op, maar ook concrete acties, wat nodig is, want anders zitten de everzwijnen morgen in ons salon’.

Het initiatief zal hoogstwaarschijnlijk een vervolg kennen volgend jaar, maar dan -uiteraard- met een andere actueel en jachtgerelateerd onderwerp.