Nieuws

Transport vuurwapen doorheen Groothertogdom Luxemburg

Opgelet – Transport van vuurwapens naar en doorheen het Groothertogdom Luxemburg – strengere handhaving wapenwetgeving.

Op 2 februari 2022 werd in het Groothertogdom Luxemburg (GHL) de wapenwetgeving uit 1991 herbevestigd met daarin een belangrijke verplichting voor buitenlandse wapenbezitters (jagers en sportschutters) die met hun vuurwapen reizen naar of doorheen het GHL.

Hubertus Vereniging Vlaanderen nam recent, na een vraag van een bezorgd lid, kennis van deze buitenlandse wetgeving die blijkbaar zelf in het GHL amper bekend was. Helaas was er vanuit het GHL geen enkele communicatie, ook het Europese niveau bleek niet ingelicht of op de hoogte gesteld.

Het Groothertogdom Luxemburg schakelde vanuit handhaving een versnelling hoger en controleert sinds 2022 actief op het naleven van deze nationale wapenwetgeving.

Waarover gaat het?
Het bezit van enkel een Europese Vuurwapenpas (EVP) is voor het transport van een vuurwapen naar of doorheen het Groothertogdom Luxemburg niet voldoende i.h.k.v. een tijdelijke activiteit zoals deelname aan een jachtactiviteit.

Vooraleer een inwoner van een andere EU-lidstaat zich met een vuurwapen mag begeven op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg – inclusief transport op doorreis – dient voorafgaandelijk ook een goedkeuring (een visum) gevraagd bij Luxemburgse Ministerie van Justitie, meer bepaald de dienst “Service Armes et Gardiennage”.

Loi sur les armes et munitions

‘Art. 43. Transferts temporaires effectués vers le Luxembourg

(1) Le voyage vers ou à travers le Luxembourg par un résident d’un autre État membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du ministre, préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois.

(2) L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’État membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive (UE) 2021/555. Elle peut être accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter aux autorités compétentes sur toute réquisition.

(3) L’autorisation visée au paragraphe 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie A. Elle est exempte de toute taxe.

Hoe deze goedkeuring vragen?
Om een visum geldig voor één jaar aan te vragen dient u uw originele Europese Vuurwapenpas op te sturen naar “Ministère de la Justice – Service Armes et Gardiennage – 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg”.

Verzending kan per gewone brief of per aangetekende zending. In een begeleidend schrijven vraagt u een visum aan voor uw wapens geregistreerd op uw EVP in functie van jacht.

Op luik 5 ‘Vergunningen van de bezochte lid-staten” van uw EVP wordt dan de autorisatie aangebracht door de Luxemburgse administratie.

De dienst maakt zich sterk dat zij elke inkomende aanvraag binnen de 24u verwerken en vervolgens uw EVP terugsturen.

U kan zich ook persoonlijk aanbieden op hun adres, tijdens de openingsuren.

Wat doet HVV in deze?
Samen met onze Luxemburgse zusterorganisatie “Fédération St-Hubert des chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg” (FSHCL) en onze Europese koepelorganisatie FACE bekijken we momenteel de juridische opties tegen het introduceren van deze onnodige extra bureaucratische maatregel bovenop de EU vuurwapenrichtlijn.

HVV volgt het dossier verder op met haar Luxemburgse zusterorganisatie maar kan momenteel enkel besluiten dat dit wel degelijk kracht van wet heeft in het GH Luxemburg en dat artikel 43 strikt nageleefd dient te worden.

Wat zijn de risico’s indien u dit niet doet?

Het binnenbrengen van een vuurwapen – zelf indien begeleid door een geldige Europese Vuurwapenpas – maar zonder voorafgaand visum ‘visa préalable’ van het Groothertogdom Luxemburg, kan leiden tot onmiddellijke inbeslagneming van het vuurwapen door de Luxemburgse Politie.

Vragen?
Contact – Ministerie van Justitie Luxemburg – dienst “Service Armes et Gardiennage”
Adres: 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg
Tel : +352 247 84514 ; +352 247 84523 ; +352 247 845054
Website: https://mj.gouvernement.lu/fr/service-citoyens/gardiennage.html