Nieuws

UITNODIGING – avondje vossen met AJV – 9-sep-2016 Kasterlee

Op 21 juni 2016 werd het Besluit van de Vlaamse Regering houdende herinvoering van de regels inzake Bijzondere Jacht in het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 gepubliceerd, welke Bijzondere Jacht terug mogelijk maakt.

Eén van de wettelijke toegestane middelen bij Bijzondere Jacht op vossen is de kastval. Na overleg met kabinet van Leefmilieu en met ANB is HVV erin geslaagd om het Duitse concept van een “betonbuisval” als kastval de classificeren en het gebruik in Vlaanderen toe te laten.

Een betonbuisval is een uiterst effectief vangsysteem om de populatie vos en verwilderde kat te reguleren

Op 9 september organiseert AJV een info-avond waar wij zeer kort Bijzondere Jacht nogmaals zullen toelichten en onze Duitse collega jager én bedenker van de “Krefelder Fuchsfalle”, Dhr. Thomas Vennekel, zijn ontwerp uitvoerig zullen laten voorstellen a.d.h.v. een demo model.

Een niet te missen kans voor jagers die op zoek zijn naar een methode om het teveel aan vossen binnen hun jachtgebied te reguleren.

De AJV info-avond gaat door op vrijdag 9 september in Hof Ter Rielen
Turnhoutsebaan 181, 2460 Kasterlee.

Programma:
19:00 – 19:30 – Ontvangst
19:30 – 19:40 – Welkom
19:40 – 20:00 – Modaliteiten Bijzondere jacht op Vos (Kast- en Kooivallen)
20:00 – 21:30 – Presentatie Krefelder Fuchsfalle – Thomas Vennekel
21:30 – 21:45 – Soortenbesluit – wijzigingen

Na afloop is er nog ruime mogelijkheid om de betonbuisval te bekijken en in gesprek te gaan met de bedenker.

Wij hopen u die avond te mogen begroeten.
Gratis toegang voor HVV leden en niet-leden.