Nieuws

Update coronavirus: jacht en lockdown

Alle jachtgerelateerde activiteiten in Vlaanderen zijn tijdelijk geschorst, dat heeft minister Zuhal Demir zondag beslist. 

De informatie hieronder is achterhaald, aangezien minister van Omgeving Zuhal Demir zondag liet weten dat alle jacht in Vlaanderen verboden is, net als alle visactiviteiten. Zie voor meer informatie dit bericht.

 

 

Om de uitbraak van het coronavirus in te dijken en te vertragen, kondigde de federale overheid dinsdagavond een reeks drastische maatregelen aan die gelden tot en met zondag 5 april. Zo moet iedereen maximaal thuisblijven om externe contacten te beperken.

Maar wat met de jacht in Vlaanderen? Mogen leden hun jacht-en beheeractiviteiten nog uitoefenen? Hubertus Vereniging Vlaanderen zet een aantal zaken op een rijtje.

 

Hoe noodzakelijk is de jacht nu?

> Als jager heeft u, binnen het wettelijk kader en individueel verband, het recht om nog tot eind deze maand te jagen op reegeiten en reekitsen. Ook mag u aan bestrijdingsactiviteiten doen. Dat is voorlopig niet verboden (maar kan natuurlijk wel wijzigen). Vergeet u echter niet dat nog veel andere mensen de natuur zullen opzoeken, zeker nu iedereen drie weken thuis moet blijven. De Belgische autoriteiten riepen daartoe ook expliciet op: blijf in beweging. Met andere woorden: stel uzelf de vraag als jager of uw activiteiten echt noodzakelijk zijn, en of die niet eventueel kunnen uitgesteld worden.

Mag ik nog aan schadebestrijding doen als ik twee of drie km van mijn jachtveld woon?

> Ja. Maar vermijd contact met andere mensen. Ga alleen op pad (of alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen). Wie gebruikt maakt van vallen, moet die dagelijks controleren, zoals ook de Vlaamse decreetgever voorschrijft. Indien u echter niet elke dag wil buitenkomen, wordt van overheidswege gevraagd de vallen niet-vangklaar te maken.

Hoe ver mag ik mij als jager verplaatsen?

>Hubertus Vereniging Vlaanderen raadt elke jager aan om, wat specifiek dit vraagstuk betreft, zijn gezond verstand te gebruiken. Mensen mogen nog naar buitenkomen, maar het liefst in de buurt van waar ze wonen, aldus de Belgische autoriteiten. Ligt uw jachtterrein in de omgeving van uw woonst, dan vormt jagen normaal gezien geen probleem. Als u zich echter ver en lang moet verplaatsen, dan bergt u beter uw plannen op. Best mogelijk dat de politie, als u wordt tegengehouden, uw uitleg onvoldoende zal vinden. Beter daarom elk risico vermijden.

Yves Stevens van het Crisiscentrum, dat dagelijks een persconferentie geeft over de evolutie van het coronovirus, zei over deze kwestie het volgende: ‘We begrijpen en we zien dat mensen veel vragen hebben over de versterkte maatregelen. We herhalen dat het belangrijk is naar buiten te blijven gaan, maar doe dit in familieverband en in de nabijheid van uw eigen woning. Neem niet de auto om naar de zee of een natuurpark te gaan. Samenkomen met vrienden kan niet, enkel buitenkomen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, wordt getolereerd.’

Verder wordt ook benadrukt dat men zich bij herstellingen en dergelijke moet afvragen of het wel dringend is en/of de verplaatsing noodzakelijk is. ‘Een gouden regel als je twijfelt: blijf zoveel mogelijk thuis.’

Mag ik nog op ree jagen?

> Voorlopig wel ja. Maar enkel als u dat in individueel verband doet, en u zich niet te ver moet verplaatsen. Belangrijk om te benadrukken: schiet enkel pas een exemplaar als u nadien over de nodige tijd en energie beschikt om het dier eigenhandig en op uw eentje te verwerken en te vervoeren. Het kan niet de bedoeling zijn om een extra paar handen (een bevriend jager, het nazoekteam…) in te roepen bij in principe te vermijden hulpsituaties –contact met anderen is namelijk verboden en wordt ten strengste afgeraden.

Mag ik nog everzwijnen beheren in het kader van jacht en bestrijding?

> Voorlopig wel ja. Maar enkel als u dat in individueel verband doet, en u zich niet te ver moet verplaatsen. Belangrijk om te benadrukken: schiet enkel pas een ever als u nadien over de nodige tijd en energie beschikt om het dier eigenhandig en op uw eentje te verwerken en te vervoeren. Het kan niet de bedoeling zijn om een extra paar handen (een bevriend jager, het nazoekteam…) in te roepen bij in principe te vermijden hulpsituaties –contact met anderen is namelijk verboden en wordt ten strengste afgeraden.

Ik heb een jacht in Duitsland. Wat nu?

> Blijf thuis. De grenzen van ons land zijn sinds vrijdag 15 uur afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Dat blijkt uit een persbericht van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). ‘Er zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn’, klinkt het. ‘Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.’

De federale politie en lokale politiezones moeten de in- en uitreiscontroles uitvoeren. Er wordt ook herhaald dat ook elke verplaatsing naar tweede verblijven op het Belgische grondgebied verboden is. De boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro en een celstraf van 3 maanden.

Ik woon in West-Vlaanderen maar ik jaag doorgaans in de Oostkantons. Mag dat nog?

> Advies van Hubertus Vereniging Vlaanderen: staak tijdelijk uw beheeractiviteiten. De Belgische overheid stimuleert inderdaad buitenhuisactiviteiten, maar dan in de buurt waar u woont, zodat u niet ver moet rijden. De autoriteiten kleven geen exact getal op die afstand –wat bijvoorbeeld de maximumafstand is– maar hoopt op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van iedere burger.

Mag ik als Vlaamse jager nog jagen in Wallonië?

> Als u ver moet rijden om in uw jachtrevier in Wallonië te raken, raadt Hubertus Vereniging Vlaanderen u aan om uw plannen op te bergen, zelfs als u op eentje gaat. Uw verplaatsing zal allicht als ‘niet-essentieel’ beschouwd worden, indien u tegengehouden wordt. Heeft U vragen over de impact van de opgelegde maatregelen inzake het coronavirus en de jacht in Wallonië, contacteer dan onze Waalse zusterorganisatie, de asbl Wallonne du RSHCB.

Mijn jachtgroep organiseert de komende weken een kraaiendag. Wat nu?

> Uitstellen. Groepsactiviteiten zijn niet meer toegelaten tot en met (minstens) 5 april. U kunt eventueel wel op uw eentje kraaien bestrijden, zonder daarbij in contact te komen met anderen.

Mijn jachtgroep organiseert een zwerfvuilactie. Wat nu?

> Uitstellen. Groepsactiviteiten zijn niet meer toegelaten.

Als ik nu mijn aantallen niet haal door het coronavirus, krijg ik dan volgend jaar nog genoeg labels?

> Voorlopig moeilijk te zeggen. Als het afschotplan niet wordt gehaald, heeft dat inderdaad in principe effect op het aantal labels dat standaard voor de volgende drie jaar wordt uitgereikt. Een wildbeheereenheid kan altijd voor een uitzondering pleiten. Afhankelijk van hoe de situatie verder evolueert (en dat blijft koffiedik kijken), zal Hubertus Vereniging Vlaanderen bij de bevoegde overheden pleiten voor een uitzonderingssituatie.

 

 

Meer weten over het coronavirus? Klik dan op deze link voor alle officiële informatie

 

Extra vragen?

Mail naar [email protected]

Bel naar 022420045

Spreek de organisatie aan op Facebook

 

 

(Deze tekst dateert van donderdag 19 maart)

 


Wat mag? Wat mag niet? Algemeen

 

Wat mag je niet doen?
> Officiële communicatie overheid: ‘Elke bijeenkomst is verboden.’

> In groep jagen. Vermijd zo veel mogelijk contact. Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt.

> Verzamelen op een centrale plek (vb. jachthuis, tuinkot, parochiecentrum…)

> Groepsactiviteiten organiseren (vb. WBE-vergaderingen, informele bijeenkomsten, gezamenlijke plantacties…). Vandaar de oproep van Hubertus Vereniging Vlaanderen en de mail reeds uitgestuurd naar alle wildbeheereenheden: annuleer elke jachtgerelateerde samenkomst waarop meer dan twee personen zullen zijn.

 

Wat mag wel nog (voorlopig)?
> Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

> In principe kan ook individuele jacht (op reegeit en reekits) nog tot einde deze maand, net zoals individuele bestrijdingsactiviteiten binnen het voorziene wettelijke kader. Want dat valt -technisch gezien- onder buitenhuisactiviteit. Maar Hubertus Vereniging Vlaanderen vraagt om, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, vooral het gezond verstand te laten primeren. Is het verstandig om nu grote afstanden af te leggen? Neen, zelf niet om een activiteit in afzondering te gaan doen, zoals jagen. De buitenhuisactiviteiten dient de persoon in kwestie zo dicht mogelijk bij huis uit te voeren.

> Mogelijk wel dat gemeenten autonoom beslissen de jacht op haar territorium alsnog tijdelijk te verbieden. Check daarvoor de website van uw lokaal bestuur.

> Thuisblijven bij mogelijke symptomen (spierpijn, koorts, droge hoest). Elk risico op verdere contaminatie vermijden.

 

Wat na afschot in coronatijd?
> Verstand gebruiken. Door de bewegingsbeperkingen van het coronavirus is het misschien niet altijd even handig om het wild op tijd te verwerken of te vervoeren. Of aan nazoek te doen, waarvoor soms externe hulp nodig. Denk dus goed na alvorens een schot te plaatsen. Ook hier geldt: vermijd ieder mogelijk risico.

 

Wat moet ik nog weten?
> Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de opdracht gegeven aan de boswachters en natuurinspecteurs om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden, strikt te doen handhaven

>> Vind hier de officiële richtlijnen om op een verantwoorde manier door de bossen te trekken <<

> Het Instituut voor de Jachtopleiding heeft beslist om alle IJO-activiteiten (zowel de praktijk- als de theorielessen) tijdelijk op te schorten.

> Hubertus Vereniging Vlaanderen garandeert de continuïteit van haar dienstverlening. Elke medewerker werkt van thuis en blijft telefonisch beschikbaar op 022420045

Of per mail: [email protected]

 

Hoe kan ik ondertussen met jacht bezig blijven?
> Volg Hubertus Vereniging Vlaanderen op Facebook, Twitter of Instagram

> Herbekijk enkele afleveringen van Jacht op PlattelandsTV

> Lees De Vlaamse Jager, het ledenmagazine van Hubertus Vereniging Vlaanderen

> Maak een selectie van uw mooiste jachtafbeeldingen en stuur die door naar [email protected] (samen met uw gegevens indien u wil meewerken aan de volgende editie: De Vlaamse Jager blijft op zoek naar auteurs en fotografen)

 

(Deze tekst dateert van woensdag 18 maart)