Nieuws

Update varkenspest: Waalse overheid streeft naar nulstand

De Waalse overheid streeft tegen eind december naar een nulstand van everzwijnen in het besmette gebied waar de Afrikaanse varkenspest uitbrak.

Voor de start van het nieuwe jachtseizoen heeft de Waalse overheid een nieuw besluit goedgekeurd rond de bestrijding van everzwijnen in het besmet gebied. De overheid streeft binnen het geheel van het besmet gebied, de versterkte observatiezone en de bewakingszone, naar een nulstand. Dat is nodig om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest stop te zetten en de ziekte finaal uit te roeien. De gestelde deadline? Tegen ten laatste eind december dit jaar.

Dat betekent dat een intensieve bestrijding aan de orde is. Vorig jaar werd ook reeds sterk ingezet op de bestrijding van everzwijnen in de versterkte observatiezone en de bewakingszone. In de loop van het jaar startte DNF (zeg maar: de Waalse ANB) gradueel ook met de bestrijding in de geïnfecteerde zone zelf.

De bestrijding wordt nu verder gezet. Binnen de geïnfecteerde zone blijft de regie in handen van DNF, en de door DNF gemandateerde personen. In de versterkte observatiezone en de bewakingszone ligt de verplichting van de bestrijding bij de jachtrechthouders. Het nieuwe besluit legt hen op om tussen 1 september en 30 november elk deel van het territorium twee keer uit te trakken in hat kader van een drijfjacht. Het minimum aantallen jagers en trakkers dat daarvoor nodig is, wordt gespecifieerd afhankelijk van de grootte van het territorium. De jachtrechthouder krijgt de verplichting opgelegd om voor 1 augustus de jachtkalender en de kaart met de verschillende delen die worden uitgetrakt (in totaal het volledige jachtrevier) door te sturen naar DNF. Na de drijfjacht moeten binnen de 48 uur een aantal gegevens worden gemeld: het aantal jagers en trakkers, de uitgetrakte gebieden tijdens de jachtdag, het aantal waargenomen en geschoten everzwijnen. De geschoten everzwijnen mogen uiteraard niet worden geconsumeerd maar moeten in hun geheel naar een verzamelcentrum worden gebracht, met respect voor strikte biosanitaire maatregelen.

Jachtrechthouders die de verplichtingen niet volgen krijgen een boete. Daarnaast kan DNF in dat geval dan zelf de bestrijding organiseren op hun territorium na 1 november. DNF krijgt ook de bevoegdheid dit te doen bij jachtrechthouders die de verplichtingen wel naleven maar waar desondanks nog teveel everzwijnen aanwezig zijn in vergelijking met het afschot.

 width=

Bossen die niet toegankelijk zijn buiten de straten (rood gearceerd), tenzij in enkele zeer specifieke gevallen vb. gemandateerde personen.

Maatregelen rond de reductie van everzwijnen op de rest van het Waalse grondgebied zijn niet meer in het besluit opgenomen. Deze zullen deel uitmaken van een ander besluit, dat op het moment van het schrijven van dit artikel nog moest worden gefinaliseerd.

Op 27 juni werd overigens ook een nieuw besluit rond de toegankelijkheid goedgekeurd. Een deel van de bossen in de geïnfecteerde zone, die sinds april 2019 terug toegankelijk waren onder voorwaarden, zijn vanaf 1 juli tot minimaal 14 september opnieuw verboden terrein buiten de straten.

In Vlaanderen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een eerste voorstel van een noodplan Afrikaanse varkenspest klaar. Dit plan vermeldt welke maatregelen nodig zijn ter preventie van een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen, en welke noodmaatregelen aan de orde zijn bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen. Het noodplan wordt verder op punt gesteld op basis van de input van de verschillende actoren, waaronder ook de jachtsector.