Nieuws

Verkiezing bestuur Jonge Jagers West-Vlaanderen

In juni 2015 werd het startschot gegeven van de Jonge Jagers West-Vlaanderen.
Half september van dat zelfde jaar werd het bestuur vast gelegd.

In die 2 jaar werking werd een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd om de samenhorigheid van jonge jagers te versterken. Denk maar aan de stamtogen, de nieuwjaarsreceptie die voor de 2e maal een groot succes is geweest, kleiduifschieting, een vossendag, ondersteuning van HVV op beurzen,….

Om nieuwe, enthousiaste jong jagers ook de kans te bieden om in het bestuur van de JJWVL te zetelen wordt op  donderdag 21 september 2017 een verkiezing gehouden.

Voor volgende functies kun je je kandidaat stellen:

Voorzitter / Ondervoorzitter / Penningmeester / Secretaris / PR / Ledenverantwoordelijke / Event / ICT

De enige voorwaarden waaraan je moet voldoen om je kandidatuur te stellen zijn :

–  Jonger dan 35 jaar (of minder dan 3 jaar je jachtverlof)
– Lid zijn van HVV (Nog geen lid? Wordt het snel door hier te klikken!)
–  Wonen of jagen in West-Vlaanderen

Stuur je naam, voornaam, adres, geboortedatum en scan van lidkaart HVV (of geldig lidnummer) door naar [email protected] voor 3/9/2017!
Je mag er ook bij vermelden voor welke functie je interesse hebt + een korte motivatie waarom je een bepaalde functie wil.

Stuur je kandidatuur zeker tijdig in, na deze datum aanvaarden we jammer genoeg geen kandidaturen meer.