Nieuws

Verlenging drijfjacht op everzwijn in Wallonië

We jagen ook in januari en februari… in het bijzonder op wilde zwijnen tijdens drijfjachten en met lopende honden

 

De Waalse regering werkte aan een besluit die de verlenging van de jacht op wilde zwijnen, zowel door middel van drijfjachten, als met lopende honden, toelaat tot 28 februari 2018.

Gezien de zeer aanzienlijke toename in de populaties wilde zwijnen, die het gevolg zijn van jarenlange opeenvolgende uitstekende mastjaren en het zeer milde weer tijdens het voorjaar 2017, is het voor iedereen duidelijk dat de huidige regelgeving ontoereikend is. Er moet gestreefd worden naar een verhoging van het afschot van wilde zwijnen. De beslissing om de jachtperiode uit te breiden is voor iedereen een evidentie. Enkel een aantal ‘groene jongens’ hebben, op basis van gefantaseerde argumenten, een tegenadvies ingediend.

Jagers dienen, in het belang van de natuur en de hele bevolking, als een goede huisvader hun verantwoordelijkheid op te nemen in het beheer van de everzwijnen. Er wordt vanuit de overheid gehoopt dat zij zullen instemmen om deel te nemen aan deze maatregelen ten behoeve van het algemeen belang. Uiteraard is het niet de bedoeling om everzwijnen te zoeken waar ze weinig of niet voorkomen. Jagers dienen meer druk op de everzwijnen te zetten op plaatsen waar er een overpopulatie is en vooral op plaatsen waar de zwijnen niet thuishoren, zoals in weiden, velden en voorstedelijke gebieden.

De Waalse regering heeft het betreffende besluit bekrachtigd op 9 november 2017!

Bron: Royal Saint-Hubert Club de Belgique