Nieuws

Verzekering BA Jacht blijft verplicht!

Om uw jachtverlof te verkrijgen, is het niet langer nodig om een geldig verzekeringsgetuigschrift mee te sturen. Dat ontslaat u niet van uw verzekeringsplicht! Iedere titularis van  een jachtverlof of –vergunning moet beschikken over een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien dit niet het geval is vervalt van rechtswege de geldigheid van uw jachtverlof en moet uw jachtverlof binnen de 48 uur ingeleverd worden bij het arrondissementscommissariaat.