Nieuws

Voorstellen collectieve jachtplannen 2018-2019 online

Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw heeft sinds 2007 een voortrekkersrol gespeeld in het digitaliseren van de Vlaamse jachtvelden. Het is dankzij de investeringen en inspanningen van de jachtsector dat de digitale jachtplannen tot stand zijn gekomen. Hubertus Vereniging Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid en draagt haar steentje bij om de jachtplannen transparant te maken en te actualiseren. Dit laatste is een aanzienlijke administratieve taak, onder meer door vluchtig eigendomsverloop en moeilijke toegang tot het kadaster. In het verleden was het wettelijk mogelijk om percelen kleiner dan 1 ha waarop geen jachtrechten werden verpacht toch in te kleuren in het jachtplan. Nu dit niet langer zo is, zijn WBE’s bezig aan een actualisatieronde. De jachtplannen worden dus steeds correcter.

HVV is in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 druk bezig geweest met het opstellen van de voorstellen 2018 – 2019. Het overgrote deel van de Vlaamse wildbeheereenheden (179 van de 185 erkende WBE’s) rekent op HVV om het jachtplan op te maken. Na de WBE, is HVV dan ook de meest authentieke bron van de Vlaamse jachtplannen. HVV koos er dan ook voor om de voorgestelde collectieve jachtplannen 2018 – 2019 openbaar te maken op zijn website (http://hvv.be/info/jachtplannen/) zodat elke belanghebbende zorgeloos de meest actuele data kan raadplegen.

De voorstellen van jachtplannen 2018 – 2019 van individuele jagers worden momenteel nog niet geprojecteerd aangezien HVV nog niet beschikt over correcte data.