Nieuws

Wat is het maximaal toegestane aantal mensen bij een drukjacht? Diensten zoeken antwoord uit

Mag een jachtgroep in tijden van corona een drukjacht organiseren van tweehonderd man? Over die kwestie bestaat momenteel nog geen uitsluitsel. De vraag ligt in Vlaanderen en Wallonië voor bij de bevoegde diensten.

Hubertus Vereniging Vlaanderen publiceerde vorige week een draaiboek en een brochure met allerlei tips om coronaproof te jagen. Lees deze aandachtig en help die mee te verspreiden onder zoveel mogelijk jagers.

Voor wie gaat jagen met enkel de mensen uit zijn zogenaamde ‘bubbel’ gelden iets lossere afspraken op vlak van fysieke afstand en nauwe contacten. Een ‘bubbel’ bedraagt een huishouden, aangevuld met maximaal vijf vaste volwassen vrienden, kennissen of familieleden. De samenstelling van die groep mag niet wijzigen tot minstens eind augustus –net om het aantal sociale contacten te vermijden, en zo het risico op een besmetting met het coronavirus te beperken tot een minimum.

Voor wie echter gaat jagen met mensen die niet tot de bubbel horen, zijn striktere regels van toepassing. Ten eerste mag die groep niet meer dan tien personen bevatten, jagers, drijvers, nazoek, cateringteam incluis. Ten tweede moeten de aanwezigen kordater de regels omtrent hygiëne volgen: anderhalve meter afstand bewaren, mondmasker opzetten indien dat niet lukt, desinfecterende handgel gebruiken…

Daarover is het Ministerieel Besluit, dat de oplegde beperkingen van overheidswege wettelijk verankerd, heel duidelijk in. Op het niet respecteren ervan staan stevige boetes.

Drukjachten organiseren

Maar laat datzelfde Ministerieel Besluit ook geen uitzondering toe voor clubs of verenigingen? Dat klopt. Een club of een vereniging mag tot vijftig personen toelaten tijdens een ‘activiteit’, zoals bijvoorbeeld een drukjacht of een algemene vergadering. Daar zijn echter drie voorwaarden aan verbonden. Eén: een club of een vereniging, zoals een wildbeheereenheid, moet de organiserende partij zijn. Twee: een meerderjarige begeleider of toezichthouder bewaakt de gang van zaken en let nauw over de sanitaire verplichtingen. En drie: zoals bij een groep van tien gelden bij een groep van vijftig dezelfde voorwaarden: anderhalve meter respecteren, handen ontsmetten, mondmasker dragen als afstand niet gegarandeerd kan worden…

Met andere woorden: een drukjacht, georganiseerd door een erkende wildbeheereenheid, mag tot vijftig personen bevatten.

En wat als een wildbeheereenheid geen ‘activiteit’ organiseert maar eerder opteert voor een ‘evenement’, waardoor er ineens maximaal tweehonderd personen aanwezig mogen zijn? De website van de Waalse zusterorganisatie, RSHCB, suggereert dat zoiets mogelijk moet zijn, op basis van datzelfde Ministerieel Besluit.

Hubertus Vereniging Vlaanderen spreekt zich minder fors uit over de kwestie en bouwt eerder een voorzichtigheid in. De jachtorganisatie legde daarom de vraag voor aan verschillende instanties, zoals het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Nationale Veiligheidscel, om een sluitend antwoord te krijgen –en jagers van een correct en bindend advies te voorzien, zodoende dat iedereen met een gerust geweten zijn wildbeheeractiviteiten kan uitvoeren. Maar noch ANB noch de Nationale Veiligheidscel konden reeds duidelijkheid scheppen.

Overigens, ook RSHCB vroeg om meer tekst en uitleg bij de FOD Volksgezondheid en DNF (de Waalse ANB) –en wacht tot op heden op een officieel antwoord.

Door het uitblijven van duidelijkheid vanuit de overheid, interpreteren beide verenigingen de situatie voorlopig ietwat verschillend. Is dat erg? Neen.

In de praktijk stelt de kwestie zich voorlopig ook nog niet, omdat drukjachten doorgaans pas vanaf oktober georganiseerd worden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Hubertus Vereniging Vlaanderen benadrukt in deze ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de jachtsector heeft –het slechtste dat nu kan gebeuren is dat bij grote groepen jagers het coronavirus uitbreekt, terwijl tegelijkertijd aan alle burgers gevraagd wordt om hun gedrag aan te passen. Dat kan andere bekomen maatregelen, zoals een uitzondering op de avondklok in de provincie Antwerpen om aan bijzondere bejaging te doen van everzwijnen, onder druk zetten.

Bij meer duidelijkheid zal Hubertus Vereniging Vlaanderen –uiteraard– meteen communiceren.

 

 

Nog een vraag?

? Mail naar [email protected]

? Check de speciale corona-pagina op de HVV-website

? Bel naar 022420045

?‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan