Nieuws

Wetgeving: mag ik loodhagel bezitten in Vlaanderen?

‘Mag ik als jager nog loodhagel in bezit hebben?’ Die vraagt beantwoordt advocaat Erik Nauwelaerts in het ledenmagazine van juni.

Context

Ik weet dat ik in Vlaanderen al lang niet meer met loodhagel mag jagen, maar ik heb nog een grote hoeveelheid loodpatronen die ik graag gebruik om te jagen in Wallonië. Mag ik die loodpatronen nog legaal bezitten in Vlaanderen of ben ik dan in overtreding?

Wat zegt de regelgeving? 

In Vlaanderen is het gebruik van loodhagel al sinds 2008 verboden, maar op veel plaatsen in het buitenland mag je nog wel met lood schieten. Het Jachtvoorwaardenbesluit vermeldt een opsomming van de soorten munitie die verboden zijn om te gebruiken bij gewone jacht, bijzondere jacht en bestrijding. Het gaat meer bepaald om randvuurkogelpatronen (zoals de .22 LR), fosforkogelpatronen, lichtspoorkogelpatronen (zogenaamde ‘tracers’), volmantelpatronen, loodhagel en zinkhagel.

Het Jachtvoorwaardenbesluit is Vlaamse regelgeving en de uitwerking van die regels is dus beperkt tot het Vlaamse grondgebied. Nergens in de Wapenwet, die federale materie is, staat een verbod op loodhagel. Je mag loodhagel in Vlaanderen dus perfect legaal bezitten, maar je mag het niet gebruiken.

Hoe interpreteert men ‘gebruiken’? 

Er bestaat geen duidelijk richtlijn van wat mag en niet. We moeten dan maar ons gezond verstand gebruiken. Je mag de loodhagelpatronen thuis opslagen en je mag ze probleemloos van en naar je jachtactiviteiten in Wallonië of het buitenland transporteren. Indien je in Vlaanderen jaagt, laat je het lood thuis. Om alle problemen te vermijden, laat je best ook geen afgeschoten patronen in je zakken zitten. Als er loodpatronen in je gordel zitten, zal een controlerende ambtenaar ervan uitgaan dat je ze gebruikt, ook al zitten de patronen op dat moment niet op je geweer.

Dit lijkt een eenvoudige stelregel, maar er zijn jachtrevieren die zich uitstrekken langs beide zijden van de taalgrens. Er is mij een verhaal ter ore gekomen dat een jager aldaar problemen kreeg omdat hij bij een controle op Vlaams grondgebied loodhagel in zijn wagen had liggen.

Bij een ‘grijze zone’ zoals het voorhanden hebben in de wagen, hang je bij gebrek aan een duidelijke regel dus af van de appreciatie van de verbaliserende en sanctionerende ambtenaren. Ik vermoed dat je bij een jacht aan de taalgrens gemakkelijker gaat uitgelegd krijgen dat die loodpatronen in je voertuig voor gebruik in Wallonië zijn, dan wanneer je in de Kempen jaagt. Daar zal het minder evident zijn om uit te leggen waarom je de loodpatronen in je wagen hebt liggen.

Wat zijn de mogelijke consequenties voor een jager? 

Met loodhagel in Vlaanderen jagen is een jachtmisdrijf. Inbreuken op de jachtregelgeving kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Na de veroordeling voor een jachtmisdrijf zal je jachtverlof worden geweigerd of ingetrokken (art. 13 Jachtadministratiebesluit). Je getuigschrift van het jachtexamen vervalt dan eveneens (art. 59, §3 van het Jachtadministratiebesluit). In de praktijk worden de meeste inbreuken op de jachtregelgeving niet meer strafrechtelijk vervolgd, maar overgemaakt aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC), welke een bestuurlijke geldboete kan opleggen. Ook dit kan ertoe leiden dat je jachtverlof wordt ingetrokken (art. 14.4 Jachtadministratiebesluit), alhoewel dat geen verplichting is. In dat geval blijven je examenresultaten wel geldig.

Conclusie 

Je mag loodhagel nog bezitten in Vlaanderen, maar je mag het niet gebruiken. Omdat er nergens duidelijk is afgelijnd wanneer je de loodhagel gebruikt, hang alles af van interpretatie.

Volgens mij ben je de loodhagel niet aan het gebruiken als deze in uw voertuig ligt, maar dat is mijn persoonlijke mening en mogelijk oordeelt de verbaliserende ambtenaar of de sanctionerende overheid daar anders over.

Omdat bij een overtreding je verdere jachtcarrière mogelijk gehypothekeerd wordt, raad ik aan om geen risico’s te nemen en de loodhagel enkel mee te nemen naar plaatsen waar je die nog legaal kan verschieten.

 

Tekst: Erik Nauwelaerts, advocaat