Nieuws

Zomercursus boogjagen: ‘Makkelijk onder de knie te krijgen’

Wie wil leren boogjagen, kan in mei en juni lessen volgen, georganiseerd door The Flemish Bowhunting Association. ‘Ideaal voor jagers die een nieuwe uitdaging zoeken.’

‘De geringe afstand tussen het stuk wild en de jager: dat maakt boogjacht zo fantastisch, zo intens, zo uniek.’ Frank Siedentopf kan uren vertellen over zijn passie – een passie die hij hoopt over te brengen op zo veel mogelijk andere geïnteresseerden.

Daarom organiseert hij, samen met The Flemish Bowhunting Association, in juni de IBEP-opleiding.

De wat?

IBEP staat voor: International Bowhunter Education Program, een tweedaagse opleiding die cursisten op een veilige en verantwoorde manier leert omgaan met pijl en boog. De inspiratie voor die aanpak komt uit Amerika en werd aan de Europese norm aangepast.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, en beide onderdelen worden afgesloten met een test. Het theoretische luik bestaat uit onderwerpen zoals wildbeheer, veiligheid, schotplaatsing, techniek, materialen. En ook ethiek, wat ik een heel belangrijk aspect vind. Een jager moet volgens een aantal normen en waarden handelen, en moet goed beseffen dat hij als ambassadeur van zijn passie optreedt. Ieder individu draagt op dat vlak een bepaalde verantwoordelijkheid, en helpt ten goede en ten kwade aan de beeldvorming van de jager in Vlaanderen en omstreken.

Uit wat bestaat de praktische proef? Een appel van iemands hoofd schieten, zoals Robin Hood deed?

(Lacht.) Neen. Wel uit zes doelen raken. Meer specifiek: de letale zone van hart en longen. De cursist schiet dan op levensgrote tweedimensionale afgebeelde dieren, allemaal Europese wildsoorten, en dat op een afstand tussen de vijf en de vijfentwintig meter, wat overeenkomt met de typische afstand in het wild. Er wordt met scherp geschoten, dat wil zeggen: met pijlen voorzien van vlijmscherpe jachtpunten.

Is het moeilijk om te doen, boogschieten?

Mits goede begeleiding en training heb je de praktijk snel onder de knie. Maar meer nog dan het schieten speelt de proximiteit tot het wild een grote rol. Kwestie is vooral de dieren tot op korte afstand weten te benaderen. Daarin ligt de grootste uitdaging en tegelijkertijd de grootste aantrekkingskracht van boogjagen.

Kan ik mezelf verwonden tijdens de boogjacht?

De boog is een zeer veilig jachtwapen. Veelzeggend feit: tot vandaag zijn er wereldwijd geen dodelijke ongevallen mee gebeurd. Een jachtboog kan je ook niet geladen achterlaten.

Wat soms kan voorkomen, zijn kleine snijwonden aan een jachtpunt. Om dat te vermijden zet de cursus zwaar in op veiligheid, een van de belangrijkste hoofdstukken.

Stel: ik wil effectief met boogjacht beginnen. Hoeveel moet ik investeren qua materiaal?

Dat hangt natuurlijk van iemands persoonlijk budget af. Maar schat gemiddeld tussen de duizend en de tweeduizend euro voor het totaalpakket: boog, pijlen, uitrusting. Maar starterspakketten onder de duizend euro voldoen ook zeker. Mensen die lid worden van The Flemish Bowhunting Association, kunnen altijd beroep doen op onze expertise bij de aanschaf van het materiaal. Want een boog moet steeds afgesteld worden op ieders persoonlijke en lichamelijke mogelijkheden.

Ik ben reeds in het bezit van een jachtverlof en een vuurwapen. Waarom zou ik mij ineens specialiseren in de boog?

Om je kennis en je ervaringen uit te breiden, en misschien omdat de uitdaging met het vuurwapen voor een stukje verdwenen is?

Ik persoonlijk vind de geringe afstand tussen het stuk wild en de jager zo fantastisch. Dat maakt de boogjacht voor mij zo prachtig.

Waar kan ik trouwens met de boog jagen?

In de meeste Europese landen. Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Denemarken, maar ook Finland, Hongarije, Bulgarije, Slovenië, Slovakije, Servië, Bosnië. Mogelijk binnenkort in Zweden, en sinds vorig jaar ook in Wit-Rusland. Sowieso in Amerika en Canada, waar de sport zich ontwikkelde, en in de meeste Afrikaanse landen. In België mag het voorlopig alleen in Wallonië.

De organisatie probeert natuurlijk de politiek ervan te overtuigen boogjacht in Vlaanderen mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld helpen in de bestrijding van everzwijnen, zeker wanneer die in dichtbebouwde leefkernen rondtrekken. Ingrijpen met een vuurwapen is dan niet altijd evident.

Wie mag allemaal de IBEP-opleiding volgen?

Iedereen die zijn kennis en kunde wil aanscherpen, zowel de getrainde als de beginnende boogjager. Sinds een paar jaar organiseert The Flemish Bowhunting Association nu ook een initiatiedag, voor mensen die van de sport willen proeven of voor jagers die via persoonlijke begeleiding hulp zoeken naar geschikt en degelijk materiaal en hoe ermee leren omgaan. Check zeker de site voor eventuele annuleringen door het coronavirus.