Nieuws

‘Zot van pAtrijs’ goedgekeurd

Hubertus Vereniging Vlaanderen startte in 2016 met een intensieve werking rond patrijs: het Vlaams Patrijzenproject. Een elftal patrijzengroepen verspreid over Vlaanderen steekt de handen uit de mouwen om de toekomst van patrijs en patrijzenjacht te verzekeren.

In de provincie Antwerpen diende HVV samen met enkele andere partners – Hooibeekhoeve, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Boerenbond, ABS en Regionaal Landschap Rivierenland – een subsidiedossier in onder de naam ‘Zot van pAtrijs’. We kregen recent officieel bericht van de provincie Antwerpen dat dit project werd goedgekeurd.

Het project ‘Zot van pAtrijs’ creëert in een samenwerking met partners uit jachtsector, landbouwsector en natuur- en landschapssector een meerwaarde voor patrijs en andere akkerfauna.

Het project omvat diverse acties om de kennis en het draagvlak rond faunavriendelijk beheer te verhogen bij jagers en landbouwers. Veel aandacht gaat hierbij naar een faunavriendelijke invulling van de vergroening. Zeker in de provincie Antwerpen, waar het landbouwareaal voornamelijk bestaat uit maïs en intensief maailand, vormt dit een uitdaging. Samen met de landbouwsector kijken we naar de mogelijkheden om faunavriendelijke akkerranden in te plannen op landbouwbedrijven, en lanceren we hierrond een informatiecampagne. Daarnaast zullen we onder meer werken rond het voorkomen van maaislachtoffers, wat eveneens een meerwaarde biedt voor landbouwers, jagers en natuurbeschermers.

Via het communicatieve luik proberen we het bewustzijn van burgers rond agrobiodiversiteit en het beheer daarvan te verhogen.

Het project startte in januari 2017 en loopt tot half 2018. Het biedt ons de kans om, in samenwerking met de genoemde partners, enkele prangende uitdagingen aan te gaan. Resultaten uit het project zullen we ook doorvertalen naar de rest van Vlaanderen. In dat opzicht is het project ‘Zot van pAtrijs’ eveneens een pilootproject waar we onze Vlaamse werking rond patrijs mee kunnen versterken.

Zot van pAtrijs
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
www.vlaanderen.be/pdpo

 width=