Nieuws

Boodschap aan Jan Loos (Welkom Wolf): ‘Hou het beschaafd’

‘De fatsoensnorm ver voorbij voor een publiek figuur.’ Hubertus Vereniging Vlaanderen laakt de ‘perfide en opruiende communicatie’ van Welkom Wolf en Jan Loos.

‘Dit zijn geen Limburgse jagers, maar ze zijn wel even gestoord als de moordenaars van wolvin Naya.’ De laatste Facebook-post van Welkom Wolf laat aan duidelijkheid niets te wensen over: terwijl het een foto toont van een onbekende jager uit het buitenland, met een legitiem geschoten wolf aan zijn voeten, legt het onderschrift de link met de situatie in Vlaanderen. ‘Toeval of niet, een graag geziene klant in Kirgizië is de voorzitter van wildbeheereenheid De Zandhaas. Ja, juist, de wildbeheereenheid waaraan het Agentschap voor Natuur en Bos de zorg voor wolvin Naya en haar pups toevertrouwde.’

Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt dit ‘de fatsoensnorm ver voorbij’, aldus directeur Geert Van den Bosch. ‘Al verschillende malen viseerde Jan Loos in zijn online communicatie zowel de voorzitter van de wildbeheereenheid als diens familie, zonder ook maar over het minste bewijs te beschikken. Maar nu gaat Jan Loos nog een stap verder door hem op een doorzichtige manier moordenaar en gestoord te noemen. Dit is absoluut not done; dit is haatzaaien en moet ophouden.’

De jachtsector vindt debat en dialoog belangrijk, ook en vooral in gevoelige dossiers zoals de wolf in Vlaanderen. ‘En akkoord: Jan Loos en Hubertus Vereniging Vlaanderen verschillen op vele punten van mening, en dat moet ook perfect kunnen’, aldus Van den Bosch. ‘Daarom heeft onze organisatie de officiële communicatie altijd inhoudelijk gehouden, met respect voor de tegenpartij, hoe scherp die ook uit de hoek kwam. Maar Jan Loos heeft het pad van de redelijkheid verlaten en trekt sinds kort nietsontziend ten strijde tegen de jagerij, met weinig of geen grenzen en integriteit meer. Vileine karakterschetsen op sociale media zonder de mensen persoonlijk te kennen, redeneringen opzetten die met haken en ogen aan elkaar hangen, intentieprocessen voeren niet gestaafd door bewijs of feiten, rechtertje spelen door eigenhandig schuld of onschuld af te roepen: alles kan blijkbaar. Alles mag. Zijn bezetenheid drijft hem ver voorbij het gangbare. Dit is niet alleen onbetamelijk, dit is vooral treurig voor een zogenaamde expert.’

In een open brief, enkele weken geleden gepubliceerd, riep Hubertus Vereniging Vlaanderen haar achterban op ‘zich weidelijk te gedragen’ –dat wil zeggen: ‘zich ordentelijk en correct opstellen, zowel in als naast het veld’. Bij deze roept Hubertus Vereniging Vlaanderen Jan Loos op om ‘zich weidelijk’ in het intellectuele en maatschappelijke debat te mengen. ‘Stop met het opruien en met mensen en sectoren tegen elkaar op te zetten. Blijf kritisch, maar hou het als publiek figuur beschaafd.’