Nieuws

‘Gevaar Afrikaanse varkenspest niet geweken’, waarschuwt FAVV

‘Gelieve alle materiaal te ontsmetten wanneer je terugkomt van AVP-besmette gebieden.’ Die oproep doet het federaal agentschap voor de voedselveiligheid aan alle jagers.

De gevolgen van de ontdekking van Afrikaanse varkenspest (AVP) in de provincie Luxemburg in september 2018 waren bijzonder groot, ook voor de varkenshouderijen in Vlaanderen. Sommige exportmarkten (waaronder China) zijn tot op vandaag nog steeds gesloten en er ontstond een prijzenkloof ten opzichte van gevrijwaarde productielanden. Nochtans is AVP niet doorgedrongen tot in de varkensbedrijven en bleef de besmetting beperkt tot wilde varkens in een beperkt gebied. België is er bovendien -dankzij gezamenlijke inspanningen- op vrij korte tijd in geslaagd om de ziekte uit te roeien op zijn grondgebied. Eind 2020 werd terug de ziektevrije status van de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) verkregen.

Het gevaar is echter niet geweken: onlangs waarschuwde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat waakzaamheid is geboden om herintroductie te voorkomen. Anders dan in 2018 is AVP nu al verder westwaarts in Europa doorgedrongen. In het oosten van Duitsland breidt de ziekte nog steeds uit bij wilde varkens. Ook in Italië, zowel in het noorden als rond de hoofdstad Rome, zijn besmettingen bij wilde varkens vastgesteld.

Varkenshouders doen er alles aan om ziektes buiten te houden. Ze hebben het niveau van bioveiligheid (het buiten houden en zo weinig mogelijk verspreiden van ziektekiemen) op hun bedrijven sinds 2018 continu verbeterd. Jaarlijks worden er bioveiligheidsaudits uitgevoerd en verbetertrajecten opgesteld en opgevolgd. Varkenshouders kunnen het echter niet alleen: jagers én consumenten kunnen een belangrijke rol spelen in het verspreiden van de Afrikaanse Varkenspest, en dus ook in de preventie daarvan.

Zo wordt aangeraden dat jagers passende voorzorgen nemen als zij in (mogelijk) besmette gebieden gejaagd hebben (Oost- en Zuidoost-Europa, Italië of het oosten van Duitsland). Het is belangrijk dat zij geen AVP meebrengen en op die manier wilde varkens op het grondgebied gaan besmetten. Dergelijke maatregelen zijn:

  • Alle meegenomen materiaal ontsmetten (laarzen en kledij, voertuigen en andere materiaal)
  • Vlees dat niet voor eigen consumptie is laten keuren

Aan consumenten wordt gevraagd:

  • Nooit vlees of vleeswaren mee te brengen uit (mogelijk) besmette gebieden
  • Nooit vlees- en ander keukenafval te voederen aan tamme of wilde varkens
  • Nooit (keuken)afval weg te gooien in de natuur

 

 

Meer informatie over de Afrikaanse varkenspest te vinden op onderstaande websites