Nieuws

Oproep: Projectsubsidie Soorten 2023

Net als de afgelopen jaren lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ook dit jaar de ‘Projectsubsidie-Soorten’, waarbij zij op zoek gaat naar projecten die een structureel biotoop creëren voor soorten waarvoor een ‘soortenbeschermingsprogramma’ lopende is.

Belangrijke soorten die in deze programma’s opgenomen zijn en dewelke tevens gebruik maken van het biotoop waar ons jachtwild zoveel nood aan heeft zijn ondermeer grauwe klauwier, weidevogels, maar bovenal ook ‘akkervogels waaronder de patrijs’.

Dit is het moment voor WBE’s, of haar leden, om actie te ondernemen en ideeën uit te werken voor een doorgedreven biotoopverbetering voor patrijs en andere akkervogels. Met een financiële ondersteuning tot 70% van de kosten, kan er tegen volgend jaar een extra haag, keverbank, bloemenblok of een andere ecologische structuur in de WBE staan. Allemaal maatregelen die daadwerkelijk een meerwaarde zijn voor de patrijs, akkervogels en ander jachtwild.

Meer weten over de aanleg en beheer van keverbanken en bloemenblokken? Bekijk de brochures (klik hier) die we in het PARTRIDGE project maakten.

Aandachtspunten:

  • De projectvoorstellen moeten VOOR 31 mei 2023 ingediend worden via het standaardformulier en mail dit door naar [email protected].
  • Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. BTW.
  • De projectsubsidie bedraagt 70% van de totale projectkost.
  • Cumulatie van de subsidie met andere subsidies is toegestaan tot maximaal 100% van de kostprijs van het project.

De volledige projectoproep kan je nalezen op de website van het ANB.

Projectsubsidie Soorten 2023 | Natura2000 (vlaanderen.be)

Lees daarbij zeker het reglement na en toets dit af aan het projectidee.

projectoproep projectsubsidie soorten 2023.pdf (vlaanderen.be)

Vanuit het ANB krijgt u ondersteuning bij het uitschrijven van het project. Indien gewenst kan u voor bijkomend advies contact opnemen met het Kenniscentrum van HVV via [email protected].