Nieuws

Standpunt: online aanwezigheid jacht is een must

‘De jagerij moet moderne technologieën omarmen in haar manier van werken.’ Dat schrijft het HVV-bestuur in het ledenmagazine van juni.

Jagen blijft, ondanks alle evoluties, een oeroude activiteit. Eentje die bovendien een unieke band smeedt tussen mens en dier, mens en omgeving. Daarin ligt ook de attractiviteit ervan: in die diepere verbinding die tot stand komt met iets wat het individu overstijgt.

Geloof daarom nooit tegenstanders die beweren dat wildbeheer misschien wel een verleden, maar geen toekomst heeft. Ze dwalen. In een steeds complexer en luider wordende wereld kan een eenvoudige daad zoals plaatsnemen op een hoogzit de jager een soort onbeschrijfelijke rust geven die hij of zij nergens anders nog vindt.

Toch moet de jagerij ook mee met haar tijd door nieuwe tendensen en moderne technologieën te omarmen in haar manier van werken. En voor alle duidelijkheid: de sector doet dat reeds. Enerzijds omdat jagers ertoe gedwongen worden: zie de krakkemikkige app van de Vlaamse overheid om patrijzen te tellen (een app die helaas meer ontmoedigt dan prikkelt om de stap te zetten naar online dienstverlening). Anderzijds omdat Hubertus Vereniging Vlaanderen zelf als inspirator de weg plaveit.

Zo begeleidde de belangenorganisatie, samen met enkele lokale wildbeheereenheden, vorig jaar een proefproject met drones, waarbij de resultaten veelbelovend zijn naar efficiënt beheer van everzwijnen toe en naar het redden van reekitsen tijdens het maaien. Ook lanceerde HVV, onder impuls van de Limburgse Jagersvereniging, Wilder: een gratis app die via burgerwetenschap meldingen registreert van wildschade, wildongevallen, wildproblemen. Een jager uit de buurt kan desgevallend komen helpen.

Ook naar het bekendmaken van jacht naar het grote publiek, zette Hubertus Vereniging Vlaanderen reuzestappen. Met het online contactformulier Jachtpraktijk wil de organisatie geïnteresseerden uitnodigen om de jacht in het echt mee te maken. Het meldpunt Vandalisme bundelt dan weer alle vormen van agressie en beschadigingen aan jachteigendommen, waardoor ordediensten gerichter kunnen optreden.

Een primeur: sinds kort staat op de HVV-website ook een makkelijk te gebruiken kaart waarop de adressen gebundeld werden van alle organisaties, overheden, administratieve diensten, winkels, advocaten, wildverwerkingsbedrijven, schietstanden, instituten… die van dichtbij of veraf iets met wildbeheer te maken hebben. Die virtuele kaart, die op een makkelijke manier te raadplegen valt, heeft als titel ‘Jachtloket’, en bevat maar liefst een duizendtal zoekresultaten.

Wat is het belang van die kaart? Voor het eerst ooit toont een document op een duidelijke manier de economische breedte en omvang van de jachtsector in Vlaanderen en België in één oogopslag. En het moet gezegd: het plaatje oogt indrukwekkend.

Nog een belangrijk argument om de tegenstanders de mond mee te snoeren.