Nieuws

Update corona: avondklok en geen traiteur meer

Jachtactiviteiten die volledig in open lucht plaatsvinden, mogen nog steeds 50 personen tellen. Het nuttigen van maaltijden en drank wordt binnen helemaal verboden. Dat besliste de overheid in de strijd tegen corona.

Door de stijgende corona-cijfers, zowel qua besmettingen als qua aantal ziekenhuisopnames, werden de regels rond sociaal contact afgelopen vrijdag opnieuw verscherpt door de verschillende overheden van dit land. In navolging daarvan roept Hubertus Vereniging Vlaanderen jagers op zo voorzichtig mogelijk te handelen, en de jachtactiviteiten zo kleinschalig mogelijk te houden. Want nog steeds geldt: beter voorkomen dan genezen.

 

Op de vaste corona-pagina van de HVV-website vindt u een aangepast draaiboek, om zo veilig mogelijk te kunnen jagen en het risico op besmettingen te minimaliseren.

 

Belangrijkste wijzigingen sinds zondag 18 oktober 2020 (datum van publicatie van het Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad)

 

  • Er geldt een nachtklok tussen 00.00 uur en 05.00 uur. Tussen die uren mag niemand zich nog begeven in de publieke ruimte, tenzij voor essentiële verplaatsingen, zoals de hulpdiensten die moeten oprukken. Reizen naar het jachtterrein hoort niet tot die categorie. Hubertus Vereniging Vlaanderen onderzoekt momenteel of de jagerij een uitzondering kan bekomen inzake de bijzondere jacht op everzwijn bij nacht, en of de toezichtstaken van de Bijzondere Veldwachters kunnen doorgaan.
  •  Een WBE, een club of een feitelijke vereniging mag nog steeds activiteiten organiseren met maximaal vijftig personen aanwezig. Met die belangrijke toevoeging dat alles in open lucht dient door te gaan. Vindt een deel van de activiteit binnen plaats -in een kantine, een parochiezaal, een schuur…- dan mogen ten hoogste veertig mensen aanwezig zijn.
  • Het nuttigen en het aanbieden van voedsel en drank binnen is verboden. Ook het inschakelen van een professionele traiteur mag niet meer.
  • Wie als individu een jachtactiviteit organiseert, mag buiten zichzelf nog drie anderen uitnodigen.

 

Net zoals voorheen gelden nog steeds dezelfde sanitaire maatregelen: hou anderhalve meter afstand tot iedereen, doe een mondmasker aan in onveilige situaties, was de handen voldoende met zeep, draag alcoholgel mee voor het ontsmetten ervan. In het vernieuwde draaiboek staan daarnaast concrete tips voor tijdens de jacht zelf, het vervoer, de nazoek, en het onthaal.

De nieuwe maatregelen gelden tot minstens 19 november, tenzij het Nationaal Crisiscentrum in samenspraak met de verschillende overheden anders beslissen. Voor de situatie in Wallonië gaat u best te rade bij de website van de RSHCB, de Waalse jagersorganisatie.

 

 

Nog een vraag?
? Mail naar [email protected]
? Bel naar 022420045
?‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan