Nieuws

‘Wij steken zomaar over’

Ongeveer een jaar geleden sloegen vier Urselse jagers de handen in elkaar en richtten de werkgroep “Wij Steken Zomaar Over” op.

Conform haar doelstelling, streeft deze werkgroep naar het behoud van duurzame populaties reeën  en damherten in de wijde omgeving van het Drongengoedbos en de daarbij noodzakelijke respectvolle en verkeersveilige samenleving tussen mens en dier.

We weten allemaal dat er tal van gevaren bestaan en er jaarlijks ettelijke kalveren verloren gaan omwille van verschillende redenen.
De mensen van WijStekenZomaarOver hebben een affiche gemaakt die jullie allemaal zelf ook kunnen uitprinten/plastificeren en in jullie jachtrevier ophangen.

Download de affiche hier