Nieuws

Petitie: steun de jacht op patrijs

 

 width=

[ninja_form id=4]

 

Waarom de petitie tekenen?

Geen enkele groep in het buitengebied die zich zo hard inzet voor de patrijs als de jagers. Inzaaien van keverbanken, overhoekjes vrijhouden, bijvoederen in de winter, predatie kort houden, meehelpen aan de wetenschappelijke monitoring van de soort: wildbeheerders doen het allemaal, en verdienen daarom alle (morele, politieke en maatschappelijke) steun.

Daarom start Hubertus Vereniging Vlaanderen een online petitie, om de patrijzenliefhebbers onder de jagers een hart onder de riem te steken -en om hen te bedanken voor het vele werk.

 

Bovendien

  • Het werkelijke probleem voor de patrijs is het gebrek aan geschikt biotoop, voldoende voedsel voor de kuikens, en op sommige plaatsen de overhand van predatoren. Maar de jager krijgt de rekening gepresenteerd.
  • Naast de wettelijke beperkingen leggen jachtgroepen zichzelf ook extra regels op, zoals her en der het invoeren van een tijdelijk moratorium, net om de dieren alle kansen te geven.
  • Wie de jacht op patrijs verbiedt, riskeert het verlies van steun van een volledige sector.
  • Jagers zijn vaak één van de weinigen nog in het buitengebied die zich specifiek om de soort bekommeren, door zowel tijd, energie als geld te investeren in het akkervogeltje. Bovendien, en niet onbelangrijk in de discussie: jagers, in tegenstelling tot natuurverenigingen, onderhouden vaak goede contacten met landbouwers, en treden op als interface –door te vragen om akkerranden niet te bespuiten, door beheersovereenkomsten af te sluiten, door bij te voederen, en door aan herstel te doen van microhabitats.
  • Jagers zetten samenwerkingen op poten met tal van betrokkenen in het veld via een resem aan acties en campagnes, zoals Zot van Patrijs, het internationale project Patridge, en het Vlaams Patrijzenproject.
  • Een jachtverbod leidt niet automatisch tot een verbetering van de soort. Integendeel. Kijk naar de situatie in Nederland.
  • Jagers helpen mee met de wetenschappelijke monitoring van de soort.
  • Jagers schieten slechts een beperkt aandeel, zonder de lokale populaties existentieel te storen. Wildbeheer is namelijk kijken naar de toekomst. De wereld op een betere manier achterlaten voor de kinderen.
  • Waar de jager projecten op poten zet, tekent het patrijzenbestand voor een stagnering of zelfs een significante stijging.

 

 

Deel deze petitie onder zoveel mogelijk jagers, natuurliefhebbers, drijvers, mensen met een hart voor het akkervogeltje