Nieuws

Verduidelijking: jagen in bubbels

Is er een verschil in wat een jager mag doen in Wallonië en wat een jager mag doen Vlaanderen in coronatijd? Antwoord: neen, de regels zijn exact dezelfde.

Vooreerst volgende verduidelijking: de maatregelen inzake jacht en corona blijven nog tot 15 januari gelden, en zijn dezelfde in Vlaanderen als in Wallonië. Wanneer de situatie wijzigt, zal Hubertus Vereniging Vlaanderen meteen communiceren.

Maar dus, wat zijn de regels? Heel simpel. Jagers mogen in zowel Vlaanderen als in Wallonië maar met maximaal vier personen samen een groepje vormen en zo afspreken in openlucht. De vier individuen moeten daarbij anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren, en waar nodig wordt een mondmasker opgezet voor de veiligheid. Een dergelijk groepje –de zogenaamde ‘bubbel’– mag met niemand anders fysiek in contact komen. Deze restrictie is van toepassing op het volledige grondgebied van België. Wie met meer afspreekt, doet het verkeerd en kan een fikse boete krijgen.

Maar wat met meerdere ‘bubbels’? Mogen die tegelijkertijd jagen op een en hetzelfde jachtrevier? Inzetten van meerdere groepjes is –voor alle duidelijkheid– wettelijk niet verboden. Het mag dus, om een jachtdag te organiseren met inzet van meerdere groepen van vier personen; daarin verschilt Vlaanderen niet met Wallonië. Echter: op geen enkel moment tijdens de activiteit mogen de verschillende groepen in contact komen met elkaar. Gebeurt dat wel, dan begaat de volledige groep een overtreding, met alle gevolgen van dien.

Dat wetende: wat is de minimumafstand die de verschillende groepen tot elkaar moeten respecteren? De huidige regelgeving rept met geen woord over die kwestie. Daarom heeft Wallonië de suggestie gedaan van 25 meter en 50 meter. Let vooral op het woord ‘suggestie’. Wat de Waalse jachtorganisatie zegt, is eerder een eigen voorstel zonder bindende kracht. Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft zich nooit expliciet voor of tegen die afstanden uitgesproken. Enerzijds omdat de belangenorganisatie hoopt op het gezond verstand van de jagers. Anderzijds omdat dergelijke afstanden (voorlopig) iedere juridische grond missen, en Hubertus Vereniging Vlaanderen neemt enkel maar beslissingen op basis van feiten.

Ter info nog. Best mogelijk dat in de toekomst die afstanden wél in regelgeving worden gegoten –maar zoals gezegd: iedere wijziging communiceert Hubertus Vereniging Vlaanderen meteen. Tot nader orde –ter conclusie– mogen jagers in openlucht maar met vier tegelijkertijd afspreken, en mogen verschillende groepen op één jachtactiviteit aanwezig zijn, maar zonder in elkaars buurt te komen. Veiligheid boven alles. De pandemie is allesbehalve al gaan liggen.

 

Meer informatie terug te vinden op de speciale corona-pagina op de HVV-website. Lees zeker ook de Veelgestelde Vragen.