Nieuws

3 nieuwe bestuurders voor HVV

Met Sven Sels, Ludo Fastré en Miet De Visscher -de eerste vrouw ooit- krijgt Hubertus Vereniging Vlaanderen drie nieuw bestuurders die ervaring combineren met frisse ideeën en aangescherpte ambities.

Zoals elke professioneel gerunde organisatie bestaat Hubertus Vereniging Vlaanderen enerzijds uit een dagelijkse werking (het Kenniscentrum, de communicatiedienst, een beleidscel…) en anderzijds uit een bestuursorgaan.

De functie van een bestuursorgaan bestaat erin om de strategische lijnen uit te zetten, en vervolgens te controleren of de dagelijkse werking (een directeur en zijn medewerkers) deze omzetten naar praktische actiepunten met concrete resultaten.

Het bestuursorgaan van Hubertus Vereniging Vlaanderen bestaat uit tien leden: elke provincie stuurt twee afgevaardigden. Een mandaat is onbezoldigd, duurt vier jaar, en kan verlengd worden.

Dat van Luc Jansen eindigde deze week en hij besliste om te stoppen na twee bestuursperiodes, zodoende ruimte te maken voor de jeugd. Luc, woonachtig in Rijkevorsel, Antwerpen, kan na acht jaar beleid een indrukwekkend palmares voorleggen qua realisaties. Onder zijn impuls moderniseerde De Vlaamse Jager, werd in het magazine systematisch gewezen op veiligheid en het doorgeven van jachtkennis, en als begenadigd spreker verdedigde hij de jacht meermaals in de media. Ook de lijfspreuk van de organisatie –‘de kracht achter uw jacht’ – mag hij als creatief brein claimen.

Naast Luc liet ook Jochen Hermans weten zijn mandaat niet te verlengen. Beiden liggen trouwens aan de oorsprong van een geheel nieuwe communicatiestrategie, waarbij de jachtsector enkele jaren geleden besliste om radicaal te kiezen voor openheid en dialoog met de buitenwereld. Een aanpak die resulteerde in een grotere aanwezigheid op sociale media, een actievere benadering van kranten en televisie, en een breed gedragen maatschappelijke waardering voor wildbeheer (getuige een peiling uit 2018 en het succes van de jachtopleidingen).

Jochen schreef geregeld ook fel gewaardeerde editorialen van De Vlaamse Jager, en hamerde van het begin op een intelligente aanpak van het everzwijn in Limburg, onder meer door te pleiten voor boogjacht en het gebruik van nachtrichtkijkers. Toeval? Maar de overheid lijkt steeds meer en meer oor te hebben voor die piste.

Een derde bestuurder die een stap opzij zet, is Nicolas Berckmoes. Deze jonge ondernemer uit het Oost-Vlaamse heeft altijd het belang benadrukt van jong jagers in de sector, want die vormen de toekomst. Dus begeleiding en persoonlijke groei voor wie pas in het vak stapt, moeten wat hem betreft een blijvend aandachtspunt vormen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen wil alle drie de bestuurders met nadruk bedanken voor hun tomeloze inzet en hun blijvende impact op de sector.

Op de algemene vergadering, waar het ontslag van de drie werd aanvaard, werden meteen ook drie opvolgers aangeduid. Ter verduidelijking: die algemene vergadering vond afgelopen dinsdagavond plaats (in Londerzeel) en komt éénmaal per jaar samen. Tijdens die bijeenkomst, bestaande uit dertig stemgerechtigden, geven zowel het bestuursorgaan als HVV-directeur Geert Van den Bosch uitleg bij de realisaties en de beleidsmatige vorderingen van het afgelopen werkjaar.

Ter vervanging van Luc, Jochen en Nicolas staat een combinatie klaar van ervaring en jeugdigheid. De bekendste onder de nieuwe bestuurders is allicht Ludo Fastré: een sympathieke Limburger die destijds mee het Kenniscentrum hielp oprichten, de man ook achter de gratis app Wilder, en de jager die (letterlijk) het meeste in beeld komt in de Limburgse media, waar hij onvermoeibaar duiding geeft bij de aanpak van everzwijnen.

Voor de provincie Antwerpen komt Sven Sels in de plaats. Voor wie De Vlaamse Jager af en toe leest, komt die naam allicht niet onbekend voor. Sven schreef namelijk een uitgebreid essay over weidelijkheid in de jacht, en paste zijn kennis daarna toe in verschillende situaties. De reeks oogstte veel lof bij lezers, want combineerde ethisch gestemde principes met de realiteit van de praktijk.

Oost-Vlaanderen vaardigt voortaan Miet De Visscher af: een primeur. Voor het eerst namelijk zetelt een vrouw in het HVV-bestuursorgaan: iets waar de organisatie al langer naartoe streeft. In verschillende artikelen en reportages benadrukte HVV reeds de noodzaak om als sector in te zetten op meer inclusiviteit door het openbreken van de overwegend mannelijke rangen. Met Miet wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet, wat hopelijk op termijn (in combinatie met gerichte maatregelen) tot nog meer vrouwelijke jagers leidt.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heet de drie nieuwe gezichten van harte welkom en kijkt uit naar de boeiende conversaties en de constructieve samenwerking.

Blijven op post: Xavier Haspeslagh en Geert Ampe voor West-Vlaanderen, Nicolas Van Isterdael (Oost-Vlaanderen), Hans-Kristof Carême en Edouard Godts voor Vlaams-Brabant, Paul Broeders (Limburg), en Rudi van Decraen (Antwerpen)